Установчі збори Асоціації користувачів
Національної телекомунікацiйної мережі закладів освіти і науки України UARDN

4 липня 1997 р.

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
Бібліотека, 6 поверх, зал № 12

 9:00 - 9:30  

Реєстрація учасників

 9:30 - 10:30

Відкриття засідання. Інформація щодо прийнятих документів (зокрема, статуту Ассоціації користувачів UARDN).

10:30 - 11:00

Перерва. Кава.

11:00 - 13:00

Презентація документів по технічному проекту UARDN.

13:00 - 14:00

Перерва на обід.

14:00 - 15:30

Обговорення проекту.

15:30 - 16:00

Перерва. Кава.

16:00 - 17:00

Прийняття рішень. Закриття наради.

Статут Ассоціації користувачів UARDN

Statute of Association of Users UARDN (English version)

Протокол №1
Засідання установчих зборів Асоціації користувачів Мережі UARDN

Присутні:

від м. Києва:

 1. Бойчук Олег - президент "BAST Promotion Fund";
 2. Галаган Володимир Григорович - директор КТЦ, НТУУ КПІ;
 3. Гладун Анатолій Ясонович - інститут кібернетики НАНУ;
 4. Гуржій Андрій Миколайович - Перший заступник директора iнституту змiсту та методiв навчання Міносвіти України;
 5. Довгялло Олексій Михайлович - заступник директора МЦІТ (кібцентр НАНУ);
 6. Домбругов Михайло Ремович - доцент кафедри мікроелектроніки, НТУУ КПІ;
 7. Задорожна Наталія Тимофіївна - нач. відділу інституту змісту та методiв навчання Міносвіти України;
 8. Павлюк Василь Степанович - директор з проектів та розвитку СП "ІНФОКОМ";
 9. Тимофєєв Володимир Іванович - заступник Першого проректора НТУУ КПІ;
 10. Цибенко Юрій Всеволодович - інститут кібернетики НАНУ;
 11. Якименко Юрій Іванович - Перший проректор, НТУУ КПІ;

від м. Дніпропетровська:

 1. Горностаєв Станіслав Станіславович - директор Центру нових інформаційних технологій, Державна гірнича академія;
 2. Святошенко Володимир Олександрович - начальник центру бізнес-планування НIС, Державна гірнича академія;

від м. Львова:

 1. Павликевич Маркіян Йосипович - проректор Державного університету "Львівська політехніка";

від м. Одеси:

 1. Чечельницький Віктор Якович - керівник центру, Одеський політехнічний університет;
 2. Ямпольський Юрій Стефанович - проректор Одеського політехнічного університету;

від м. Харкова:

 1. Кравець Валерій Олексійович - проректор Харківського політехнічного університету.
Порядок денний:
 1. Інформацiя Першого проректора НТУУ КПІ Ю.І.Якименка відносно базових документів Асоцiації;
  Ухвалили:
  Прийняти до уваги інформацію про спільну постанову Президії Національної Академії наук України і Колегії Міністерства Освіти України "Про створення Асоціації користувачів телекомунікаційної мережі і Центру Європейської інтеграції".
   
 2. Обговорення Статуту Асоціації;
  Ухвалили:
  Затвердити Статут Асоціації.
   
 3. Вибори голови Асоціації;
  Ухвалили:
  Обрати співголовами Асоціації Президента Національної Академії Наук України академіка Б.Є.Патона та Міністра Освіти України академіка НАН України М.З.Згуровського.
   
 4. Вибори Координаційної Ради Асоціації;
  Ухвалили:
  Затвердити склад Координаційної Ради на підставі подань університетів.
   
 5. Вибори голови Координаційної Ради;
  Ухвалили:
  Обрати головою Координаційної Ради Першого проректора НТУУ КПІ Ю.І.Якименка.
   
 6. Обговорення проекту UARDN, підготовленого Технічним комітетом Асоціації (В.Г.Галаган);
  Ухвалили:
  Схвалити в цілому розглянутий проект створення мережі UARDN із зауваженнями, зробленими учасниками наради. У тижневий термін представникам регіональних центрів подати пропозиції до проекту щодо організації таких центрів у містах Львові, Харкові, Одесі, Дніпропетровську, Донецьку.
   
 7. Про участь представників Асоціації в семінарі по обговоренню проекту UARDN в Аахені (Німеччина) в третій декаді серпня 1997 р;
  Ухвалили:
  Сформувати делегацію Асоціації в складі представників Технічного комітету (від Міносвіти, НТУУ КПІ, Кібцентру НАНУ та всіх регіональних центрів за їх поданням;
   
 8. Про досвід діяльності мережі UKRPACK та використання наземних каналів Міністерства Зв'яку України (В.С.Павлюк);
  Ухвалили:
  Доручити технічному комітету підготувати узгоджений з Міністерствами освіти і зв`язку лист до регіональних вузлів мережі щодо координації робіт проекту UARDN та умов використання телекомунікаційної інфраструктури.