Видавнича служба УРАН

Український індекс наукового цитування (УІНЦ)

«Український індекс наукового цитування» (http://uincit.uran.ua) - це технологічний комплекс для забезпечення моніторингу суб'єктів наукової діяльності України. Призначення системи - забезпечення збору, обробки та надання доступу до даних щодо показників активності індивідуальних та колективних суб'єктів наукової діяльності України за даними низки наукометричних баз даних.

Основною функцією УІНЦ є надання можливостей аналізу загальних тенденцій розвитку наукового комплексу України, ролі і місця окремих учених та установ у розвитку національних наукових шкіл. Зокрема, система забезпечує:

 • перегляд довідкової інформації про учених та їх публікації;
 • перегляд довідкової інформації про наукові установи України та їх співробітників;
 • перегляд аналітичної інформації про індивідуальні показники публікаційної активності учених, показники цитованості їх робіт та ключові наукометричні показники;
 • перегляд аналітичної інформації про показники публікаційної активності та динаміки цитованості робіт співробітників наукових установ України різних систем та відомств;
 • перегляд зведених звітів про публікаційну активність учених України (окремого регіону) за визначений період часу.

В базах даних УІНЦ зберігаються реєстри індивідуальних та колективних суб'єктів наукової діяльності, інформація про публікації й показники їх цитованості отримується системою із зовнішніх наукометричних джерел:

 • Міжнародний реєстр учених ORCID.
  Некомерційна ініціатива зі створення єдиного реєстру учених з персональними алфавітно-цифровими кодами, які унікально ідентифікують учених та їх науковий доробок в межах світової науково-інформаційної спільноти.
   
 • Наукометрична платформа Web of Science: бази даних Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index та Conference Proceedings Citation Index.
  Індексує 12 тис. назв найбільш авторитетних журналів, збірників наукових праць та комплектів первинних наукових даних. Наукометричний апарат платформи здатен забезпечувати відстеження показників цитованості публікацій з ретроспективою до 1900 р. у фізико-технічних та медико-біологічних науках, до 1956 р. у соціальних науках та до 1975 р. у мистецтвознавстві та гуманітаристиці.
   
 • Наукометрична платформа SciVerse Scopus.
  Містить понад 50 млн реферативних записів, в т. ч., статті з 18 тис. назв наукових журналів 5 тис. видавництв, 350 книжкових серій та 4,6 млн. праць конференцій. Забезпечує отримання показників цитованості наукових робіт у виданнях, опублікованих після 1996 р.
   
 • Науково-видавнича інфраструктура «Наукова періодика України» (Scientific Periodicals of Ukraine).
  Технологічна платформа, яка забезпечує процеси редакційного опрацювання, публікації та післяпублікаційної підтримки наукових періодичних видань України. Платформа забезпечує відстеження показників цитованості робот у статтях, представлених у проекті “Наукова періодика України” зі списками пристатейної бібліографії.

З початку 2014 р. УІНЦ працює у тестовому режимі. На цьому етапі програмне забезпечення системи допрацьовується, виявляються та усуваються помилки, йде наповнення баз даних реєстрів суб'єктів наукової діяльності (учених та наукових установ).