Видавнича служба УРАН

Проект “Наукова періодика України”

1. Про проект

Проект “Наукова періодика України” (http://journals.uran.ua) - це загальнодержавна технологічна платформа на базі Open Journal Systems (OJS), яка забезпечує для наукових періодичних видань України процеси

  • редакційного опрацювання,
  • публікації,
  • післяпублікаційної підтримки.

Ресурс розвивається на засадах добровільного взаємовигідного партнерства видавців, які бажають, здатні та готові працювати у високотехнологічному веб-орієнтованому середовищі, а також наукових бібліотек та інформаційних центрів України.

Проект передбачає три аспекти інтеграції видавців:

  • спільне впровадження OJS,
  • використання єдиного загальнодержавного реєстру суб'єктів та об'єктів видавничого процесу,
  • дотримання спільних засад видавничої та редакційної політики.

Співпраця “Наукової періодики України” з провідними міжнародними агрегаторами науково-інформаційних ресурсів, національними та академічними бібліотеками світу дозволяє спростити для видавців-учасників процеси входження їх видань у престижні реферативні бази даних, каталоги та системи пошуку. Через програмні шлюзи платформи видання “Наукової періодики України” повноцінно представляються у всесвітньому федеративному бібліотечному каталозі WorldCat, в каталогах наукових бібліотек, на пошукових платформах Google Scholar, Bielefeld Academic Search Engine, OpenAIRE та ін.

ТОВ “Видавнича служба УРАН” має ліцензію авторизованого постачальника даних до міжнародного реєстру ORCID, що дозволяє зацікавленим виданням-учасникам оперативно оновлювати профілі своїх авторів даними про нові опубліковані статті.

Кожне видання “Наукової періодики України” має свого професійного консультанта, добре знайомого зі світовим ринком наукових комунікацій. Завдяки цьому кількість партнерів журналів-учасників постійно збільшується, разом з цим покращується “видимість” цих журналів ученими світу.

Платформа “Наукова періодика України” пропонує комплексний сервіс авторам журналів-учасників. Вони отримують “єдине вікно” для подання статті, відслідковування поточної стадії редакційного опрацювання рукописів, показників читаності та цитованості опублікованих статей у всіх виданнях “Наукової періодики України”. Таким чином, видавці мають змогу забезпечити вченим найкращі і найвигідніші умови публікації (престиж, терміни розгляду, ціна, зручність, додаткові переваги), розширюючи географію авторів, привертаючи увагу тих учених, хто зараз публікується в інших журналах України.

2. Про технологічну платформу

Проект реалізується на базі адаптованого під потреби вітчизняних видавців програмного пакету Open Journal Systems. Хоча його дистрибутив є безкоштовним і видавці можуть самостійно його встановлювати на власних локальних серверах для адміністрування власних видань, з технологічної точки зору доцільніше приєднуватись до проекту “Наукова періодика України” та використовувати спільне адаптоване впровадження системи.

Сервер “Наукової періодики України” має багато компонентів, відсутніх у базовому пакеті OJS. В основному, це ті компоненти, які необхідні виключно українським видавцям і не цікаві видавцям інших держав. Розроблені за запитами окремих журналів-учасників додаткові функціональні модулі системи доступні всім видавцям. Так, сервер “Наукової періодики України” підтримує розмітку цитат за стандартом ДСТУ-ГОСТ 7.1-2006, в ньому виправлені деякі помилки синтаксичного аналізу кирилиці, розширена підтримка багатомовності метаданих, впроваджена підтримка технології ORCID, розроблені програмні шлюзи для обміну даними з іншими науково-інформаційними проектами регіону тощо.

Сервер “Наукової періодики України” завжди працює з останніми версіями української та російської локалізації, які виправляються і доповнюються щодня і негайно стають доступними видавцям. Також оперативно виправляються програмні помилки системи, знайдені українськими користувачами. У базовий дистрибутив пакету OJS всі ці оновлення та виправлення потрапляють із значною затримкою.

3. Членство в проекті

Базовий пакет послуг технічного та консультаційного супроводу сайтів на платформі “Наукова періодика України” для журналів відкритого доступу є безкоштовним.

Якщо видавець приймає рішення про запровадження електронної передплати до статей свого журналу, він має укласти додаткову угоду з ТОВ “Видавнича служба УРАН” на обслуговування комерційного веб-змісту. Угода передбачає сплату видавцем відсотків від прибутку, отриманого від передплатників електронного змісту. Умови угоди не є однаковими для всіх видань. За запитом зацікавленої установи-видавця ТОВ “Видавнича служба УРАН” проводить аналіз поточної ніші наукового журналу на ринку та перспектив його комерціалізації. За результатами аналізу видавцю надсилається персональна ділова пропозиція.

Якщо видавець практикує відкритий доступ до електронного змісту свого видання, а друковану версію видання розповсюджує на умовах передплати, додаткову угоду з ТОВ “Видавнича служба УРАН” оформлювати непотрібно.

Розширене членство в проекті “Наукова періодика України” дозволяє установі-учаснику максимально ефективно готувати до публікації і розповсюджувати свої періодичні видання, впроваджуючи у свою діяльність престижні науково-інформаційні стандарти. Розширене членство доступне на умовах річного договору на надання послуг з ТОВ “Видавнича служба УРАН” і передбачає щомісячну абонентську плату, розмір якої залежить від обсягів публікації установи-видавця.

Детальніше про послуги, що надаються в рамках базового та розширеного членства, та фінансові умови участі у проекті див. в розділі Послуги Видавцям.

4. Приєднання видавця до проекту “Наукова періодика України”

1) Повноважний представник наукового видання повинен бути зареєстрованим на сайті проекту “Наукова періодика України” як читач, автор, рецензент або працівник редакційного штату будь-якого з журналів, які вже беруть участь у проекті. Якщо він не є зареєстрованим, він має пройти реєстрацію (обрати будь-яке видання із запропонованих) за адресою http://journals.uran.ua/user/register.

2) Редакція видання (або інший повноважний представник) має надіслати на адресу
електронного листа із запитом. У листі слід зазначити:

  • назву журналу;
  • ISSN журналу;
  • галузі наук, за якими журнал включений у переліки ДАК України;
  • ім'я користувача, зареєстрованого на сайті http://journals.uran.ua/, який буде виконувати роль менеджера журналу.

Жодних офіційних листів, засвідчених підписами і печатками, на цьому етапі непотрібно, оскільки сайт нового видання у “Науковій періодиці України” на період початкового тестування створюється непублічним. Під час тестування системи редакцією доступ до сайту журналу мають лише повноважні представники редакції та адміністрація проекту “Наукова періодика України”.

5. Тестування платформи видавцем

Після отримання позитивної відповіді від адміністрації проекту повноважний представник редакції може увійти на сайт “Наукової періодики України” зі своїми реєстраційними даними та отримати доступ до новоствореного сайту свого журналу.

В процесі тестування платформи повноважні представники редакції (бібліотеки) налаштовують та наповнюють сайт свого журналу, експериментують з різними опціями, вчаться та вивчають логіку системи.

Видання мають різну динаміку освоєння нової видавничої платформи. В середньому, цей процес триває у редакцій від 6 місяців до 1 року. В процесі знайомства з функціональними можливостями системи редакції рекомендується видати принаймні один випуск журналу в OJS. Для цього редакція створює у системі користувачів для своїх авторів та від їх імені подає рукописи у журнал. Подані таким чином рукописи проводяться редакцією по всьому редакційному циклу (рецензування, літературне редагування, верстка, коректура, формування випуску, публікація).

Система пропонує можливості імпорту та розміщення на сайті журналу архівних випусків, які вийшли до початку застосування OJS редакцією. Формування електронного архіву журналу рекомендується також розпочинати на етапі тестування системи. Частіше всього, це завдання виконують бібліотеки наукових установ. Редакції працюють над поточними випусками, а бібліотеки паралельно проводять оцифрування та опис старих номерів, з кожним роком поглиблюючи електронний архів журналу.

У разі зацікавленості видавця, ТОВ “Видавнича служба УРАН” на комерційній основі виконує комплекс робіт зі створення цифрового архіву журналу. Терміни і вартість цих робіт визначаються індивідуально для кожного журналу.

6. Відкриття веб-сайту журналу на платформі “Наукова періодика України”

Редакція журналу-учасника проекту може сама визначати час завершення знайомства з системою. Якщо сайт видання на платформі “Наукова періодика України” має вигляд, який влаштовує редакцію/редколегію видання, і редакція впевнена, що зможе працювати у системі з реальними авторами, вона повідомляє про це закріпленого за нею консультанта від ТОВ “Видавнича служба УРАН”. Після чого доступ до нового сайту журналу публічно відкривається, він починає індексуватись пошуковими системами, метадані опублікованих статей експортуються у бази даних і системи, з якими “Наукова періодика України” має встановлені шлюзи, сайт реєструється у відповідних каталогах е-журналів і стає доступним всім користувачам Інтернету.

Запити на включення журналу до базового переліку каталогів та систем пошуку наукової інформації подає адміністрація проекту “Наукова періодика України”. Запити на індексацію змісту журналу у престижних базах даних агрегаторів науково-інформаційних ресурсів видавець може подати як самостійно, так і за посередництва адміністрації проекту. Ці питання узгоджуються на етапі відкриття публічного доступу до сайту журналу.

7. Рекомендації щодо кадрового забезпечення участі в проекті

На етапах початкового знайомства з системою OJS редакціям рекомендується виділяти окремих співробітників, які будуть відповідати за впровадження нової технологічної платформи. У разі неможливості такого підходу процес тестування системи може затягнутись. Співробітник, відповідальний за впровадження OJS у редакції, має бути впевненим користувачем ПК. Рекомендується, щоб він мав досвід роботи (як автор або, в ідеалі, як рецензент/редактор) з редакційними платформами провідних світових видавців наукової періодики (Elsevier Editorial System (EES), Springer Editorial Manager, Wiley-Blackwell Author Services тощо). Система OJS є аналогом цих систем за функціональністю та базовою архітектурою. Крім того, редакціям рекомендується залучати потенціал співпраці з бібліотеками своїх установ і спільно працювати над веб-сайтами своїх журналів. Існуючий досвід учасників проекту “Наукова періодика України” доводить високу ефективність співпраці бібліотек та редакцій в процесі формування електронних архівів наукових журналів.

8. Вибір доменної адреси сайту журналу

Проект “Наукова періодика України” функціонує у базовому доменному просторі journals.uran.ua. Новостворені сайти наукових журналів автоматично отримують адресу у цьому доменному просторі. Проте, за запитом повноважного представника видання, сайт може бути налаштований на підтримку іншої доменної адреси. Сайт журналу може мати адресу у доменному просторі видавця (наприклад, stp.diit.edu.ua) або адресу, придбану коштом редакції (www.radioelektronika.org, otp-journal.com.ua тощо). Налаштування доменних адрес для сайтів журналів-учасників виконується безкоштовно.