Послуги мережі УРАН

Основні телекомунікаційні послуги

Підключення користувачів до мережі УРАН проводиться виключно через виділені лінії звязку по волоконно-оптичних або мідних жилах. Послуги по комутованих лініях зв'язку не надаються. Підключення користувачів здійснюється на максимально можливій фізичній швидкості, яка лімітується виключно технічними характеристиками каналу зв’язку до одного з наявних технічних майданчиків.

Оператором Мережі УРАН є Дочірнє підприємство Асоціації УРАН «Мережевий оператор УРАН» (ДП МО УРАН)

Мережа УРАН виконує подвійну функцію. Вона є одночасно:

 • корпоративною телекомунікаційною мережею, що забезпечує мережеві сервіси та пов'язує заклади науки, освіти та культури України між собою та, через пан-Європейську науково-освітню телекомунікаційну мережу GÉANT, із науково-освітніми установами країн Європи;
 • мережею доступу до Інтернет, що забезпечує подачу користувачам УРАН трафіку сторонніх Інтернет-провайдерів з одного із наявних шлюзів УРАН в Інтернет.

Підключення користувачів до Мережі УРАН здійснюється через міські сегменти (Metropolitan Area Networks - MAN), збудовані за технологією "темного оптоволокна", в яких підтримуються швидкості передачі даних 100 - 1000 Мбіт/с. Якщо користувач має кілька підключень до міського сегменту УРАН в різних точках міста, то технічними засобами мережі УРАН вони поєднуються в одну віртуальну локальну мережу (VLAN). Швидкість передачі на міських сегментах мережі УРАН не обмежується, а послуги з передачі даних не тарифікуються.

Абонплата за користування мережею УРАН і доступ до Інтернет залежить від швидкості передачі даних і становить:

Швидкість порту,
Мбіт/с

Швидкість передачі даних, Мбіт/с

Абонплата, грн/міс, включаючи ПДВ 20%

на всі напрямки

в мережах УРАН, GÉANT та в межах міста *)

до / від інших мереж Інтернет

100

-

100

20

1380

30

1725

50

2415

70

3105

100

-

4140

1000

150

-

5190

200

6240

300

8124

500

11 460

700

14 796

1000

19 800

*) між локальними портами користувача в місті,
    до / від інших користувачів мережі УРАН в місті та в інших містах,
    до / від пан-Європейської науково-освітньої мережі GÉANT,
    в Києві - до / від мереж-учасниць UA-IX,
    в інших містах - до / від інших мереж міста через міські точки обміну трафіком або паритетні канали.

Зазначена абонплата включає в себе надання 8 IP-адрес.

Якщо технічний майданчик УРАН знаходиться безпосередньо в приміщенні користувача, зазначена ціна є остаточною і користувач не несе додаткових витрат. В протилежному випадку користувач власним коштом має утримувати лінію зв'язку до одного з технічних майданчиків УРАН. Ця лінія може бути волоконно-оптичною або мідною лінією безпосереднього зв'язку (БЗ), або ж орендованим у стороннього оператора зв'язку каналом. Швидкість на міських ділянках буде лімітуватись швидкістю цієї лінії. ДП МО УРАН надає консультації для визначення оптимального технічного рішення.

Іншим способом підключення до Мережі УРАН є авторизація сервера користувача на Proxy-сервері УРАН. Для цього користувач повинен мати підключення до Інтернет із фіксованою IP-адресою через одного з наявних Інтернет-провайдерів. Цей спосіб застосовується тими користувачами, до яких з технічних чи економічних причин не може організовано ні лінії БЗ, ні прямого каналу передачі даних від одного з технічних майданчиків УРАН. Недоліком такого підключення є те, що користувач фактично сплачує за смугу Інтернет двічі: один раз наявному Інтернет-провайдеру, а другий - ДП МО УРАН. Але в деяких місцях, особливо за межами обласних центрів, це наразі є єдиним економічно обгрунтованим способом підключення до Мережі УРАН.

Згідно з Рішенням Ради Асоціації УРАН 2 грудня 2014 р. мінімальний обсяг послуг для укладання договору з ДП МО УРАН відповідає щомісячній абонплаті:

 • при одному підключенні до мідного порту - 600...650 грн.
 • при одному підключенні до оптоволоконного порту:
  • для ВНЗ IV рівня акредитації - 2100...2400 грн.
  • для інших науково-освітніх організацій - 1200...1300 грн.
 • при кількох підключеннях і організації VLAN між ними мінімальний обсяг послуг збільшується враховуючи тип порту, починаючи з 2-го підключення:
  • кожний додатковий мідний порт - додатково 600...650 грн.
  • кожний додатковий оптоволоконний порт - додатково 1200...1300 грн.
 • при авторизації на VPN- або Proxy-сервері УРАН - 600...650 грн.

При зменшенні цін на послуги ДП МО УРАН відповідно збільшує обсяг послуг, утримуючи абонплату в зазначених межах.

Програма лояльності

При переукладанні договору з ДП МО УРАН, що передбачає місячну абонплату більшу, ніж попередній договір, користувачу, якщо він був абонентом Мережі УРАН не менше ніж 1 або 2 роки, надається бонус: відповідно +5% або +10% до ширини смуги доступу в Інтернет.

Зразок договору

Договір про доступ до Інтернет, мереж УРАН і GÉANT та надання інформаційно-телекомунікаційних сервісів

За Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016-2010 (затверджений наказом Держспоживстандарту України від 11 жовтня 2010 р. № 457) послуги Мережі УРАН кваліфікуються як телекомунікаційні та інформаційні послуги, а саме:

61.10.1   - Послуги щодо передавання даних і повідомлень
61.10.13 - Послуги приватних мереж для систем проводового електрозв'язку
61.10.20 - Послуги щодо пропускання трафіку мережами проводового електрозв'язку
61.10.30 - Послуги щодо передавання даних мережами проводового зв язку
61.10.4   - Послуги зв'язку Інтернетом проводовими мережами
61.10.41 - Послуги опорних мереж Інтернету
61.10.42 - Послуги щодо забезпечення вузькосмугового доступу до Інтернету проводовими мережами
61.10.43 - Послуги щодо забезпечення широкосмугового доступу до Інтернету проводовими мережами
61.90.10 - Послуги телекомунікаційні, інші
63.11.2   - Пересилання потокового відео- і аудіовмісту Інтернетом
63.11.21 - Пересилання потокового відеовмісту Інтернетом
63.11.22 - Пересилання потокового аудіовмісту Інтернетом

Асоціація УРАН не надає телекомунікаційні послуги через дилерів, а діє лише від імені ДП МО УРАН.

В той же час Асоціація запрошує до співробітництва операторів електрозв'язку для реалізації спільних проектів.