Асоціація УРАН

Членство в Асоціації

Члени Асоціації вступають в Асоціацію згідно зі статтею 4.4. Статуту шляхом подачі в Раду Асоціації відповідної письмової заяви (див. зразок pdf, rtf), до якої додаються:

 1. Реєстраційна картка члена Асоціації УРАН (див. зразок pdf, rtf);
 2. Копія статуту організації;
 3. Копія Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи;
 4. Копія довідки Державного комітету статистики України з ЄДРПОУ;
Перелік членів Асоціації УРАН
 1. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
 2. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
 3. Національний університет «Львівська політехніка»
 4. Донецький національний технічний університетет
 5. Національний авіаційний університет, Київ
 6. Національний гірничий університет, Дніпропетровськ
 7. Ужгородський національний університет
 8. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
 9. Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича
 10. Луцький державний технічний університет
 11. Вінницький національний технічний університет
 12. Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана
 13. Київський національний університет будівництва і архітектури
 14. Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України, м.Київ
 15. Київський національний університет технології та дизайну
 16. Кіровоградський національний технічний університет
 17. Чернігівський національний технологічний університет
 18. Сумський державний університет
 19. Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна
 20. Харківський національний автомобільно-дорожній університет
 21. Харківський національний університет радіоелектроніки
 22. Запорізький національний технічний університет
 23. Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
 24. Одеський національний політехнічний університет
 25. Херсонський національний технічний університет
 26. Херсонський державний університет
 27. Таврійський національний університет ім. В.І.Вернадського, Сімферополь
 28. Севастопольський національний технічний університет
 29. Інститут біології південних морів ім. О.О. Ковалевського НАН України, Севастополь
 30. Харківський економіко-правовий університет
 31. Національний аерокосмічний університет ім. М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
 32. Черкаський державний технологічний університет
 33. Східноукраїнський національний університет імені В. Даля, Луганськ
 34. Тернопільський державний технічний університет ім. І.Пулюя
 35. Національний університет водного господарства та природокористування, Рівне
 36. Житомирський державний технологічний університет
 37. Київський національний університет ім. Т. Шевченка
 38. Полтавський національний технічний університет імені Ю. Кондратюка
 39. Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв
 40. Академія педагогічних наук України, Київ
 41. Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України, Київ
 42. Запорізький державний медичний університет
 43. Хмельницький національний університет
 44. Донецький державний університет управління
 45. Інститут проблем виховання АПН України, Київ
 46. Національний лісотехнічний університет України, Львів
 47. Міжнародний Науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая, Київ
 48. Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти, Київ
 49. Полтавський університет споживчої кооперації України
 50. Інститут спеціальної педагогіки АПН України, Київ
 51. Донецький національний університет економіки і торгівлі ім.М.Туган-Барановського
 52. Інститут інформаційних технологій і засобів навчання АПН України, Київ
 53. Інститут вищої освіти АПН України, Київ
 54. Південноукраїнський державний педагогічний університет ім.К.Д. Ушинського, Одеса
 55. Інститут прикладної математики і механіки НАН України, Донецьк
 56. Західний науковий центр НАН України і МОН України, Львів
 57. Інститут фізичної оптики, Львів
 58. Хмельницький університет управління та права
 59. Київський університет економіки і технологій транспорту
 60. Донецька державна музична академія ім. С.С. Прокоф'єва
 61. ЗАТ "НДІ прикладних інформаційних технологій", Київ
 62. Одеська національна академія харчових технологій
 63. Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, Київ
 64. Інститут економіки промисловості НАН України, Донецьк
 65. Ялтинський університет менеджменту
 66. Інститут проблем реєстрації інформації НАН України, Київ
 67. Національний фармацевтичний університет, Харків
 68. Волинський національний університет ім. Л. Українки, Луцьк
 69. Одеський національний морський університет
 70. Кримський інженерно-педагогічний університет, Сімферополь
 71. Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка
 72. Державна науково-технічна бібліотека України, Київ
 73. Національний університет біоресурсів і природокористування, Київ
 74. Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Миколаїв.
 75. Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна", Київ
 76. Миколаївський державний університет імені В.О.Сухомлинського
 77. Одеська національна академія зв'язку ім. О.С.Попова
 78. Житомирський військовий інститут імені С.П.Корольова.
 79. Харківський національний економічний університет
 80. Полтавська державна аграрна академія
 81. Українська інженерно-педагогічна академія, Харків
 82. Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого, Харків
 83. Національний університет харчових технологій, Київ
 84. Університет ім. Альфреда Нобеля, Дніпро
 85. Національний університет "Одеська морська академія"