Послуги мережі УРАН

Додаткові телекомунікаційні послуги

Ціни зазначено для користувачів мережі УРАН. Виділення більших ресурсів або для сторонніх організацій - за запитом.

Виділення блоку прямих ІР-адрес

Асоціація УРАН може виділяти IP-адресовий простір Організаціям-Користувачам із свого блоку адрес IPv4 або IPv6. Організація-Користувач бере на себе зобов’язання не передавати частини цього простору іншим організаціям.

Маска мережі

Aбонплата, грн/міс

            1 адреса   IPv4   або   /64 IPv6   102
            2 адреси   IPv4   або   /56 IPv6   150
/30     (4 адреси)  IPv4   або   /48 IPv6   228

/29     (8 адрес)    IPv4                         

  342

/28   (16 адрес)     IPv4                         

  504

/27   (32 адреси)   IPv4                         

  756

/26   (64 адреси)   IPv4                         

1122

/25 (128 адрес)     IPv4                         

1680

/24 (256 адрес)     IPv4                         

2520

Реєстрація автономної системи (AS) в RIPE - 600 грн (одноразово)
 

Хостинг в адресовому просторі IPv4 або IPv6

Виділений віртуальний комп'ютер з встановленою операційною системою (UNIX FreeBSD або Linux):

Оперативна пам'ять

Дискова пам'ять

Кількість процесорів

Мережевий інтерфейс

Абонплата, грн/міс

1 ГБ 30 ГБ 1

100 Мбіт/с,

інтернет-трафік
необмежений

безкоштовно
протягом 1 року

3 ГБ

60 ГБ

2

492

4 ГБ

100 ГБ

4

624

5 ГБ

150 ГБ

5

852

6 ГБ

200 ГБ

6

990

Web-сервер з FTP-доступом та Web-інтерфейсом керування базами даних:

Встановлене ПЗ

Дискова пам'ять

Субдомени

Мережевий інтерфейс

Абонплата, грн/міс

Apache2 *)
PHP-5.3 **)
Perl
Python
MySQL-5.5
PHPMyAdmin
FTP-доступ

1 ГБ

до 10 субдоменів

100 Мбіт/с,

інтернет-трафік
необмежений

90

3 ГБ до 10 субдоменів 120

*) Apache modules:

 

mod_authn_file
mod_authn_default
mod_authz_host
mod_authz_groupfile
mod_authz_user
mod_authz_default
mod_auth_basic
mod_auth_digest
mod_include
mod_filter

mod_charset_lite
mod_deflate
mod_log_config
mod_env
mod_expires
mod_headers
mod_setenvif
mod_version
mod_mime
mod_status

mod_autoindex
mod_asis
mod_cgi
mod_negotiation
mod_dir
mod_actions
mod_userdir
mod_alias
mod_rewrite
 


**) PHP modules:

 

PDO
Reflection
SPL
SQLite
SimpleXML
bcmath
bz2

ctype
curl
date
dom
filter
ftp
gd

gettext
hash
iconv
json
libxml
mbstring
mcrypt

mhash
mysql
mysqli
openssl
pcre
pdo_mysql
pdo_sqlite

posix
session
sockets
standard
tidy
tokenizer
xml

xmlreader
xmlrpc
xmlwriter
zip
zlib
 
 

Сервери під хостинг розташовані в Києві, в Головному центрі керування мережею УРАН.
 

Віддалена підтримка Інтернет-сервера Абонента

Сервер може розміщуватись як на технічному майданчику користувача, так і бути віртуальним комп'ютером в хостингу на майданчику УРАН.

Користувач зобов’язаний передати адміністратору Асоціації УРАН пароль облікового запису root.

Перелік програмного забезпечення, що інсталюється та підтримується

Інсталяція програмного забезпечення (включає 1 місяць підтримки), грн

Aбонплата, грн/міс

Операційна система UNIX FreeBSD Інтернет-сервера в базовій конфігурації (налагодження маршрутизації, сервісів SMTP і POP3 електронної пошти, proxy-сервера Squid, IP-firewall)

600

180

Додаткове ПО (підтримка лише за умови підтримки операційної системи)

     Динамічна трансляція ІР-адрес (NAT)

150

15

     Web-сервер (Apache)

150

45

     PHP, Perl, Python

90

15

     MySQL та веб-інтерфейс до БД PHPMyAdmin

90

15

     Файл-сервер та сервер друку (Samba)

300

30

     Антивірусне програмне забезпечення
     (версія ClamAV, що вільно розповсюджується)

300

30

     Система обліку трафіка для proxy-сервера

150

45

     Налагодження сервера VPN (PPTP)

450

135

     Система обліку трафіка для сервера VPN

450

135

Всі тарифи надані в гривнях включно з ПДВ 20%.

За Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016-2010 (затверджений наказом Держспоживстандарту України від 11 жовтня 2010 р. № 457) додаткові послуги Мережі УРАН кваліфікуються як послуги щодо комп'ютерного програмування та консультування, інформаційні, інженерні, щодо наукового досліджування та експериментального розробляння, а саме:

62.01.1   - Послуги щодо проектування та розробляння у сфері інформаційних технологій
62.01.11 - Послуги щодо проектування та розробляння у сфері інформаційних технологій для прикладних завдань
62.01.12 - Послуги щодо проектування та розробляння у сфері інформаційних технологій для мереж і систем
62.02.10 - Послуги щодо консультування стосовно апаратного забезпечення
62.02.20 - Послуги щодо консультування стосовно систем і програмного забезпечення
62.02.30 - Послуги щодо технічної допомоги у сфері інформаційних технологій
62.03.1   - Послуги щодо керування комп'ютерними засобами
62.03.11 - Послуги щодо керування мережами
62.03.12 - Послуги щодо керування комп'ютерними системами
62.09.10 - Послуги щодо встановлювання комп'ютерів та периферійного устатковання
62.09.20 - Послуги у сфері інформаційних технологій і стосовно комп'ютерної техніки, інші, н. в. і. у. (не введені в інші угрупування)
63.11.1   - Послуги щодо обробляння даних, розміщування інформації на веб-вузлах, щодо програмного застосування та інші послуги щодо забезпечення інформаційно-технологічною інфраструктурою
63.11.11 - Послуги щодо обробляння даних
63.11.12 - Послуги щодо розміщування інформації на веб-вузлах
63.11.13 - Надання програмного застосування
63.11.19 - Послуги щодо забезпечення інфраструктурою стосовно розміщування інформації на веб-вузлах та інформаційно-технологічною інфраструктурою, інші
63.99.10 - Послуги інформаційні, інші, н. в. і. у. (не введені в інші угрупування)
71.12.1   - Послуги інженерні
71.12.11 - Послуги інженерні консультаційні
71.12.18 - Послуги інженерні у сфері телекомунікацій і телерадіомовлення
72.19.1   - Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері інших природничих наук
72.19.12 - Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері комп'ютерної техніки та інформатики
72.19.13 - Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері фізичних наук
72.19.2   - Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері техніки та технологій, крім біотехнологій
72.19.29 - Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері техніки та технологій, інші, крім біотехнологій
72.19.50 - Результати наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері природничих наук та інженерії, крім біотехнологій
95.12.10 - Ремонтування комунікаційного устатковання