Мережа УРАН

Загальні відомості

Українська науково-освітня телекомунікаційна мережа УРАН (надалі – «Мережа УРАН») створена за рішенням Міністерства Освіти України та НАН України при підтримці університетів, інститутів Міністерства Освіти та НАН згідно зі Спільною Постановою Президії Національної Академії наук України і Колегії Міністерства освіти України від 20 червня 1997. В основу створення мережі покладено концепцією, ухвалену міжнародною нарадою «Комп'ютерна мережа закладів вищої освіти і науки України» за участю представників Наукового відділу НАТО (24-26 квітня 1997, м. Київ) та міжнародною конференцією «Комп’ютерні мережі в вищій освіті» (26-28 травня 1997, м. Київ). Проект став основою для розробки ряду Законів України, що стосуються концепції і завдань Національної програми інформатизації України групою експертів, залучених Верховною Радою України. Результатом цієї роботи стало включення в Національну програму завдання створення комп'ютерної мережі установ науки, освіти і культури України.

Головним призначенням мережі УРАН є забезпечення установ, організацій та фізичних осіб в сферах освіти, науки та культури України інформаційними послугами на основі Інтернет-технологій для реалізації професійних потреб та розвитку зазначених галузей. Такі послуги передбачають, зокрема, оперативний доступ до інформації, обмін нею, її розповсюдження, накопичення та обробку для проведення наукових досліджень, дистанційного навчання, використання методів телематики, функціонування електронних бібліотек, віртуальних лабораторій, проведення телеконференцій, реалізації дистанційних методів моніторингу, тощо.

Мережа УРАН будується за ієрархічним принципом: в кожному місті України, що є значним осередком наукової та освітньої діяльності, створюється регіональний вузол мережі на базі університету або наукової установи міста.

Функціями базової організації є

 • підтримка постійних контактів з місцевими органами державної влади та науково-освітніми установами,
 • сприяння експлуатації мережі УРАН в регіоні,
 • активна участь в розробці проектів її розвитку,
 • залучення коштів для реалізації цих проектів за рахунок державного та місцевого (обласного) бюджетів, міжнародних грантів, благодійних внесків (у тому числі у вигляді гуманітарної та технічної допомоги), дотацій або субсидій з державних та недержавних цільових фондів і організацій тощо.

Базовою організацією Центрального вузла мережі УРАН є Державне Агентство України з питань науки, інновацій та інформатизації. Головний центр керування забезпечує основний інформаційний сервіс мережі та функціонування її бекбону і, крім того, функції регіонального вузла для користувачів Київського регіону.

Базовими організаціями Регіональних вузлів є:

 • Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
 • Міжнародний науково-навчальний центр ЮНЕСКО інформаційних технологій і систем Кібернетичного центру НАНУ, м. Київ
 • Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
 • Національний гірничий університет України (м. Дніпропетровськ)
 • Донецький національний технічний університет
 • Одеський національний політехнічний університет
 • Одеська національна академія зв'язку ім. О. С. Попова
 • Національний університет "Львівська політехніка"
 • Запорізький національний технічний університет
 • Інститут біології південних морів ім. Ковалевського НАНУ (м. Севастополь)
 • Полтавський університет споживчої кооперації України
 • Хмельницький національний університет

Перші регіональні вузли в Києві, Харкові, Дніпропетровську, Донецьку, Одесі та Львові були створені протягом 1997-1998 рр.

Розбудова міських волоконно-оптичних сегментів здійснюється починаючи з 1997 року в рамках інфраструктурних грантів НАТО (NIG 971779 в 1997, NIG 975961 в 2000, NIG 978384 в 2001, NIG 981531 в 2004, NIG 983279 в 2008) і державного замовлення з боку Міністерства освіти і науки України.

Сьогодні мережа УРАН фізично об‘єднує понад 80 науково-дослідницьких та освітніх закладів (180 точок підключення) та експлуатує власні волоконно-оптичні мережі в 15 містах України загальною довжиною близько 230 км і міжнародну волоконно-оптичну лінію зв'язку довжиною 80 км Львів - державний українсько-польський кордон.