Мережа УРАН

Правила Прийнятного Використання (ППВ)

 

Затверджені Загальними зборами Асоціації УРАН 12.04.2007

1. Відмова від відповідальності

Асоціація УРАН не може прийняти відповідальності за будь-яку втрату або пошкодження в результаті використання матеріалу, що міститься в цьому документі.

2. Загальні положення і визначення

2.1 Українська науково-освітня телекомунікаційна мережа УРАН (Мережа УРАН), що забезпечує задоволення комунікаційних та інформаційних потреб організацій науки, освіти та культури України, є комплексом технічних засобів телекомунікацій для маршрутизації, комутації, передавання та приймання інформації по електромагнітних системах з використанням ІР-протоколу.

2.2 Асоціація користувачів Української науково-освітньої телекомунікаційної мережі УРАН (Асоціація УРАН) є відповідальною за розвиток і експлуатацію Мережі УРАН.

2.3 Ці Правила стосуються безпосередньо будь-якої організації (“Організація-Користувач”), що користується Мережею УРАН і уклала відповідну угоду з Асоціацією УРАН. Організації-Користувачі несуть відповідальність за те, щоб їх кінцеві споживачі використовували послуги Мережі УРАН прийнятним чином і згідно з чинним законодавством.

2.4 Рекомендується, щоб кожна Організація-Користувач запровадила свої власні Правила Прийнятного Використання (ППВ) в контексті послуг, які вона надає своїм кінцевим споживачам, в формі, яка сумісна з умовами, викладеними в цих Правилах. ППВ Організації-Користувача може повністю чи частково включати в себе цей документ, або посилатися на нього.

2.5 За видом трафіку, що проходить через мережу, розрізняють:

2.5.1 комерційний трафік – трафік за ІР-протоколом між організаціями, чий основний предмет діяльності не є наука чи освіта;

2.5.2 споживчий трафік – трафік за ІР-протоколом між науково-оствітніми організаціями з одного боку та не науково-освітніми – з іншого боку;

2.5.3 дослідницький трафік – трафік за ІР-протоколом між науково-освітніми організаціями;

2.5.4 дослідницький пріоритетний трафік – трафік за ІР-протоколом між обмеженим колом науково-освітніх організацій, що потребують високошвидкісних та надійних мережевих послуг з гарантією якості.

3. Користувачі Мережі УРАН

3.1 Організацією-Користувачем Мережі УРАН може бути заклад, підприємство чи організація, чиїм основним предметом діяльності є наука, освіта або культура.

3.2 При підключенні до Мережі УРАН Організація-Користувач повинна надати коротку довідку про діяльність організації, де серед іншого роз’яснюється, чи є організація

3.2.1 науковою установою, в розумінні Статті 1 Закону України про наукову і науково-технічну діяльність від 13.12.1991  № 1977-XII, тобто юридичною особою незалежно від форми власності, для якої наукова або науково-технічна діяльність є основною і становить понад 70% загального річного обсягу виконаних робіт;

3.2.2 навчальним закладом, в розумінні п.1 Положення про ліцензування навчальних закладів (затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12.02.1996 № 200), тобто юридичною особою незалежно від її відомчого підпорядкування і форми власності, що веде діяльність, пов'язану з наданням послуг для одержання освіти, підготовкою спеціалістів різних рівнів кваліфікації, і отримала відповідну ліцензію;

3.2.3 закладом, підприємством чи організацією культури, в розумінні Статті 12 Основ законодавства України про культуру від 14.02.1992  № 2117-XII, тобто таким, чиїм предметом діяльності є створення, розповсюдження і популяризація творів літератури та мистецтва; збереження та використання культурних цінностей; естетичне виховання; організація спеціальної освіти, відпочинку і дозвілля громадян.

3.3 Переважне право до підключення до Мережі УРАН мають:

3.3.1 наукові установи, що пройшли державну атестацію і внесені до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави, зокрема науковим установам Національної академії наук України та галузевих академії наук (Українська академія аграрних наук, Академія медичних наук України, Академія педагогічних наук України, Академія правових наук України, Академія мистецтв України);

3.3.2 вищі навчальні заклади III-IV рівнів акредитації;

3.3.3 управління освіти і науки місцевих Держадміністрацій.

3.4 Група наукових, освітніх або культурних організацій, поєднана технічно корпоративною (локальною) мережею може виступати як один консолідований користувач.

4. Прийнятне використання

4.1 Організація-Користувач може використовувати сервіси Мережі УРАН з метою інформаційного обміну та наукових досліджень з іншими Організаціями-користувачами, а також з організаціями, з’єднаними з мережами, доступ до яких обумовлено угодами, підписаними Асоціацією УРАН.

4.2 В Мережі УРАН вважаються прийнятними дослідницький трафік, дослідницький пріоритетний трафік та споживчий трафік. Комерційний трафік через мережу УРАН не пропускається, за винятком випадків обмежених у часі демонстрацій нових сервісів (не більше ніж 5 днів на місяць)

4.3 Асоціація УРАН може виділяти IP-адресовий простір Організаціям-Користувачам зі свого блоку адрес.

4.4 Організація-Користувач може мати незалежний від провайдера адресовий блок або автономну систему, що може бути з’єднані з Мережею УРАН за умов

4.4.1 зобов’язання не передавати частини цього простору не науково-оствітнім організаціям;

4.4.2 заборони транзиту трафіку через цю автономну систему.

5. Неприйнятне використання

Мережа УРАН не може використовуватись для:

5.1 Створення або розповсюдження (за винятком випадків, коли це є метою законного и належним чином керованого наукового дослідження) образливих, агресивних, порнографічних або наклепницьких текстів, зображень, даних або інших матеріалів, або ж будь-якої іншої інформації, що є неприпустимою для розповсюдження згідно з законодавством України.

5.2 Створення або розповсюдження матеріалів, що можуть причиняти дратування, незручності або непотрібне турбування споживачів.

5.3 Розповсюдження матеріалів, що порушують авторське право.

5.4 Розповсюдження незамовлених комерційних або рекламних матеріалів.

5.5 Навмисного несанкціонованого доступу до засобів або послуг, доступних через Мережу УРАН

5.6 Навмисних дій з будь-якою з наступних характеристик:

5.6.1 непотрібна витрата зусиль персоналу або мережевих ресурсів, включаючи завантаження процесору кінцевої системи, що доступна через Мережу УРАН, та зусиль персоналу, залученого для підтримку таких систем;

5.6.2 пошкодження або знищення даних інших споживачів;

5.6.3 порушення права на особисту таємницю інших споживачів;

5.6.4 порушення роботи інших споживачів;

5.6.5 використання Мережі УРАН способом, який перешкоджає доступ до мережевих послуг іншим споживачам (наприклад, навмисне або безоглядне перевантаження каналів зв'язку або комутаційного обладнання);

5.6.6 продовження використовування програмного забезпечення або технічних засобів після вимоги припинення їх використання з боку Асоціації УРАН з огляду на те, що вони викликають порушення правильного функціонування Мережі УРАН;

5.6.7 інше зловживання Мережею УРАН або мережевими ресурсами, як наприклад, розповсюдження вірусів.