Крок до Європейського інформаційного простору
(нарада з розвитку відносин між «УРАН» та GEANT)

(Джерело: http://kpi.ua/1002-5 )

В.І.Тимофєєв, заступник першого проректора НТУУ “КПІ”. «Київський Політехнік», 20 січня 2010


У 2009 році зроблено рішучий крок щодо розширення європейської інтеграції і розвитку інформаційних технологій у сфері науки і освіти. Після приєднання у 2007 році Української науково-освітньої телекомунікаційної мережі «УРАН» до Пан’європейської наукової мережі GЕANT у травні 2009 р. зроблено наступний крок – значною мірою розширено доступ університетів і наукових установ України до світових інформаційних ресурсів внаслідок з’єднання через Польську науково-освітню мережу PIONIER на швидкості передачі даних 1 Гбіт/с. Зокрема, це відкрило можливість для участі науковців НТУУ «КПІ» і НАН України (Інститут теоретичної фізики) у міжнародному проекті ЦЕРН (м. Женева) щодо досліджень на Великому адронному колайдері з використанням обчислювальних ресурсів Центру суперкомп’ютерних обчислень НТУУ «КПІ».  

8 грудня 2009 року в університеті відбулася нарада, яку відкрив голова Ради Асоціації користувачів Української науково-освітньої телекомунікаційної мережі «УРАН» академік НАН України Ю.І.Якименко, а участь взяли представники DANTE (виконавчий орган Пан’європейської мережі GEANT) – Джон Чеверс, Трансєвропейської науково-освітньої мережевої асоціації (Trans-European Research and Education Networking Association, TERENA) – Валентино Каваллі та Мережевої асоціації Центральної та Східної Європи (Central and Eastern European Networking Association, CEENet) – Яцек Гаєвський, а також представники університетів-користувачів «УРАН» з Харкова, Дніпропетровська, Запоріжжя, Хмельницького та ін. Зустріч було присвячено визначенню потреб та обговоренню проблем впровадження й використання сучасних інформаційних мережевих сервісів, наявних в європейських науково-освітніх мережах та запланованих до впровадження в мережі «УРАН». Нараду було проведено у форматі круглого столу, кожен з учасників мав можливість висловити свої побажання щодо потреб у таких сервісах власної установи та подати своє бачення переліку найперспективніших з погляду кінцевого споживача додаткових інформаційних послуг, що їх може надавати мережа «УРАН».

Представники DANTE та TERENA презентували переваги використання науково-освітніх мереж у Європі (на противагу комерційним мережам) та на конкретних прикладах показали важливість та життєву необхідність розвитку науково-освітніх мереж з погляду співпраці країн у науковій та гуманітарній сферах.

Переважна більшість присутніх висловили нагальну потребу власної установи у впровадженні сервісу відеоконференцій для наукових і освітніх потреб, розширенні переліку видавництв і доступу до електронних наукових публікацій, який було впроваджено в мережі «УРАН» з ініціативи МОН України у 2008 році.

Спільним побажанням учасників до представників європейських організацій було прохання про інформаційну підтримку, а саме про допомогу в пошуку партнерів для спільних науково-освітніх та дослідницьких проектів у Європі.

За результатами зустрічі представниками TERENA підготовлено підсумковий документ, який відкриває нові можливості для подальшого перспективного розвитку відносин між «УРАН» та GEANT.