Загальні Збори Aсоціації УРАН 23.04.2019

Витяг з протоколу №13

 

Порядок денний

Відкриття. Вступне слово. (Ю. І. Якименко, голова Ради Асоціації УРАН)

 1. Про обрання Голови та Секретаря Загальних Зборів Членів Асоціації;
  Звіти дирекції
 2. В. Г. Галаган, виконавчий директор Асоціації, директор ДП МО УРАН. Звіт про діяльність Асоціації УРАН за 2018 рік (файл .pdf, 365 k);
 3. С. В. Малишева, головний бухгалтер. Фінансовий звіт Асоціації УРАН за 2018 рік (файл .pdf, 56 k);
 4. С. В. Малишева, М. Р. Домбругов. Аудиторський звіт про проведення внутрішнього аудиту фінансової діяльності Асоціації УРАН в рамках проекту EaPСonnect та взаєморозрахунків з Асоціацією GÉANT за цей період (файл .pdf, 180 k. Повний звіт - файл .pdf, 207 k);
 5. Є. В. Преображенський, голова Технічного комітету. Звіт та перспективні плани технічного розвитку мережі УРАН (файл .pdf, 2.5 M);
 6. Д. В. Соловяненко, директор ТОВ "ВС УРАН". Видавнича служба УРАН. Звіт про діяльність (2014-2019) (файл .pdf, 1.3 M);
  Персональні призначення
 7. Ю. І. Якименко. Про затвердження складу Ради Асоціації УРАН;
 8. В. І. Тимофєєв. Про зміну складу Ревізійної комісії Асоціації УРАН;
 9. Ю. І. Якименко. Про звільнення Галагана Володимира Григоровича з посади Виконавчого директора Асоціації УРАН;
 10. Ю. І. Якименко. Про призначення Преображенського Євгенія Вікторовича на посаду Виконавчого директора Асоціації УРАН;
  Зміни до статутів заснованих Асоціацією УРАН підприємств
 11. С. В. Малишева. Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства Асоціації УРАН «Мережевий оператор УРАН» шляхом викладання Статуту у новій редакції;
 12. С. В. Малишева. Про внесення змін до Статуту ТОВ «Видавнича служба УРАН» згідно з вимогами Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018 № 2275-VIII шляхом викладання Статуту у новій редакції;
 13. М. Р. Домбругов. Про намір придбання Асоціацією УРАН корпоративних прав та частки, що належить громадській організації «ЕЛІБУКР» в статутному капіталі ТОВ «ЕВЕРУМ» (файл .pdf, 122 k) та про делегування представника Асоціації УРАН для участі в Загальних Зборах ТОВ «ЕВЕРУМ;
 14. С. В. Малишева. Про внесення змін до Статуту ТОВ «ЕВЕРУМ» згідно з вимогами Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018 № 2275-VIII шляхом викладання Статуту у новій редакції;

Постанова

Виришіли (по пунктах порядку денного)

1. Обрати:

 • Головою Загальних зборів Членів Асоціації – Якименка Ю. І;
 • Секретарем Загальних зборів Членів Асоціації – Тимофєєва В. І.

Надати повноваження про підписання протоколу Загальних зборів Членів Асоціації тільки цим двом особам.

Звіти дирекції

2. Затвердити звіт виконавчого директора про діяльність Асоціації за 2018 р.

Схвалити діяльність Асоціації та її дирекції за звітний період, зокрема участь в проекті EaPconnect, який надає значні можливості розвитку інфраструктури мережі та сервісів для науки і освіти України.

3. Затвердити фінансовий звіт головного бухгалтера Асоціації за 2018 р.

4. Затвердити Аудиторський звіт про проведення внутрішнього аудиту фінансової діяльності Асоціації УРАН в рамках проекту EaPСonnect та взаєморозрахунків з Асоціацією GÉANT за цей період.

Продовжити участь УРАН в проекті EAPconnect, незважаючи на жорсткі фінансові умови, передбачивши подальший розвиток мережі УРАН та мережевих сервісів.

Запропонувати НАН України взяти участь в проекті EAPconnect для розвитку Академічної мережі обміну даних (АМОД, оператор – ДП НТЦ «УАРНет») на умовах розподілення витрат, пов’язаних з виконанням проекту в період його дії (членські внески та внески дольової участі в проекті EAPconnect в Асоціацію GEANT та GEANT Limited), пропорційно бенефіціям, що отримуються мережами УРАН та АМОД. Для відповідних фінансових розрахунків використовувати результати цього Аудиторського звіту, а також аналогічного звіту, який має бути проведений по закінченню проекту EAPconnect.

5. Підтримати плани Асоціації УРАН розвитку мережі УРАН на майбутнє та на 2019 р. та передбачити:

 • подальший розвиток волоконно-оптичної мережевої інфраструктури в містах України, модернізацію більшості сегментів мережі до 10 Гбіт/с, заходи з підвищення надійності та стабільності мережевих сервісів, впровадження резервних підключень користувачів до мережі, поліпшення надійності електроживлення вузлів мережі;
 • підключення університетів та наукових організацій України, в тому числі через віртуальні з’єднання, до сервісів для науки і освіти – eduroam, eduGAIN, Perfsonar, Cloud, Filesender та запровадження нових мережевих сервісів. Диференціювати рівень оплати за підключення до сервісів УРАН, базуючись на рівні бюджетного фінансування установ та кількості наукових співробітників. Активно діяти у напрямку забезпечення участі України в майбутньому проекті EaPConnect2 (2020-2024), в результаті якого УРАН має стати основним постачальника цифрових сервісів для закладів науки і освіти в Україні.
 • онлайн доступ дослідницьких університетів та наукових закладів України до ліцензійних електронних публікацій у рамках EaPconnect проекту;

6. Затвердити звіт директора ТОВ «Видавнича служба УРАН». Схвалити результати діяльності підприємства, затвердити оновлену номенклатуру його послуг.

Персональні призначення

7. Підтвердити повноваження Ради Асоціації у складі 10 осіб:

1.

Ю. І. Якименко
Голова Ради

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

2.

В. В. Семенець
Заступник Голови Ради

Харківський національний університет радіоелектроніки

3. О. О. Труш Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

4.

Ю. В. Бойко

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

5.

Д. В. Федасюк

Національний університет «Львівська політехніка»

6.

О. О. Азюковський

Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

7.

В. А. Каптур

Одеська національна академія зв'язку ім. О.С.Попова

8.

Є. О. Башков

Донецький національний технічний університет

9.

С. П. Сироцинський

Національний авіаційний університет

10.

В. І. Тимофєєв
Секретар Ради

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

8. Обрати ревізійну комісію у складі 2 осіб:

1. М. М. Климаш
Голова комісії
Національний університет «Львівська політехніка»
2. М. Р. Домбругов Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

9. Вважати надалі недоцільним суміщення посад виконавчого директора Асоціації УРАН та директора Дочірнього підприємства Асоціації УРАН «Мережевий оператор УРАН». Звільнити Галагана Володимира Григоровича з посади Виконавчого директора Асоціації УРАН з 31 травня 2019 р. Оголосити йому подяку за успішну та плідну роботу.

10. Призначити Преображенського Євгена Вікторовича на посаду Виконавчого директора Асоціації УРАН з 01 червня 2019 р.

Надати повноваження Виконавчому директору Асоціації УРАН провести відповідні дії, пов’язані з державною реєстрацією змін до відомостей про юридичні особи, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Зміни до статутів заснованих Асоціацією УРАН підприємств

11. Внести зміни до Статуту Дочірнього підприємства Асоціації УРАН «Мережевий оператор УРАН» (ДП МО УРАН), ідентифікаційний код 35123044, шляхом викладання Статуту у новій редакції.

Надати повноваження Директору ДП МО УРАН провести відповідні дії, пов’язані з державною реєстрацією змін до відомостей про юридичні особи, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

12. Внести зміни до Статуту ТОВ «Видавнича служба УРАН», ідентифікаційний код 39166558, згідно з вимогами Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018 № 2275-VIII шляхом викладання Статуту у новій редакції.

Надати повноваження Директору ТОВ «Видавнича служба УРАН» провести відповідні дії, пов’язані з державною реєстрацією змін до відомостей про юридичні особи, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

13. Придбати Асоціацією «УРАН» корпоративні права та частку ГО «ЕЛІБУКР», ідентифікаційний код 37827965, що належить їй у Статутному капіталі ТОВ «ЕВЕРУМ», ідентифікаційний код 40197301, у розмірі 50%, в грошовому еквіваленті 500 (п’ятсот ) гривень, 00 копійок.

Надати повноваження Виконачому директору Асоціації УРАН

 • представляти Асоціацію «УРАН» на Загальних зборах ТОВ «ЕВЕРУМ» та здійснити всі необхідні дії щодо придбання для Асоціації «УРАН» корпоративних прав та частки ГО «ЕЛІБУКР», належній їй у Статутному капіталі ТОВ «ЕВЕРУМ» у розмірі 50%, в грошовому еквіваленті 500 (п’ятсот) гривень, 00 копійок, приймати рішення щодо інших питань, що можуть вирішуватися на загальних зборах ТОВ «ЕВЕРУМ», а також
 • укласти з ГО «ЕЛІБУКР» договір купівлі-продажу на вищезазначених умовах, із визначенням решти істотних та інших умов на його власний розсуд, підписати від імені Асоціації «УРАН» цей договір та інші документи, необхідні для здійснення даної процедури.

14. Внести зміни до Статуту ТОВ «ЕВЕРУМ» згідно з вимогами Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018 № 2275-VIII шляхом викладання Статуту у новій редакції.

Надати повноваження Директору ТОВ «ЕВЕРУМ» провести відповідні дії, пов’язані з державною реєстрацією змін до відомостей про юридичні особи, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

 

По всіх питаннях голосували «за» – одноголосно.

Порядок денний вичерпано. Загальні Збори Членів Асоціації вважаються закритими.

Голова Загальних зборів           Ю. І. Якименко

Секретар Загальних зборів       В. І. Тимофеєв