Введено в експлуатацію
магістральний маршрутизатор
Juniper MX-240

Прес-реліз

13 вересня 2018, Київ


Наприкінці серпня 2018 р. завершився черговий етап розвитку Української науково-освітньої мережі УРАН. За підтримки проекту ЕаPСоnnect придбано та введено в експлуатацію магістральний маршрутизатор операторського класу Juniper MX-240. Це сучасне обладнання здатне забезпечити маршрутизацію пакетів із загальною смугою пропускання до 1.5Тбіт/с агрегованого трафіку, має два маршрутизуючі ядра, які дублюють одне одного і забезпечують безупинну пересилку трафіку навіть при виході з ладу одного з ядер. Комутуюче ядро маршрутизатора підтримує можливість роботи у складі програмно-конфігурованої мережі (SDN), що дозволяє гнучко налаштовувати роботу обладнання у відповідності до швидкоплинних вимог сучасного телекомунікаційного світу.

Введення в експлуатацію нового маршрутизатора дає можливість забезпечити високий рівень безвідмовності мережі та необхідний рівень сервісу, зменшити затримки в мережі, забезпечує надійне з'єднання мережі УРАН з Європейською науково-освітньою телекомунікаційною мережею GÉANT і американською науково-освітньою телекомунікаційною мережею Internet-2 - тобто практично з будь-яким університетом у світі!

Проведені командою УРАН заходи з технічної реорганізації мережі УРАН та повноцінне функціонування нового маршрутизатора Juniper MX-240 забезпечать науково-освітньому співтовариству усі умови для комфортної роботи з даними, розташованими як в Україні, так і за її межами.

 

The carrier-grade core router
Juniper MX-240
is placed into service

Press Release

13th September 2018, Kiev


At the end of August 2018, the Ukrainian Research and Academic Network URAN has completed the next stage of its development. With ЕаPСоnnect project’s support, URAN purchased and placed into service the carrier-grade core router Juniper MX-240. This modern equipment is capable of packet routing with 1.5Tbps total bandwidth of aggregated traffic; it has two routing engines that duplicate each other and provide uninterrupted traffic forwarding even when one of the engine fails. The router’s switching engine supports the ability to work in software-defined network (SDN) environment, which allows flexible equipment configuration in accordance with the fast-moving requirements of the modern telecommunication world.

The new router deployment provides a high level of network fail-safety and service, reduces network delays, provides reliable URAN network connection to the pan European research and education community data network GÉANT and the American research and education computer networking consortium Internet-2 - that is, practically any university in the world!

The URAN network technical reorganization provided by high-qualified URAN team and the full-powered deployment of the new Juniper MX-240 router would provide the scientific and educational community with all the conditions for comfortable work with data located both in Ukraine and abroad.