Загальні Збори Асоціації УРАН 26.04.2018

Витяг з протоколу №12

1. Про обрання Голови та Секретаря Зборів.

УХВАЛИЛИ:
Обрати Головою Зборів Голову Ради Асоціації Ю. І. Якименка, Секретарем Зборів - члена Ради Асоціації В. І. Тимофеєва (НТУУ «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського»).

2. Про затвердження порядку денного Зборів.

УХВАЛИЛИ:
Затвердити порядок денний:

3. Про затвердження постанови Загальних зборів.

УХВАЛИЛИ:
Затвердити постанову Загальних зборів (додається).

Голова Загальних зборів Ю. І. Якименко
Секретар Загальних зборів В. І. Тимофеєв

Постанова

 1. Затвердити звіт Асоціації за 2017 р.
   
 2. Затвердити консолідований фінансовий звіт за 2017 р.
   
 3. Схвалити діяльність Асоціації та її дирекції за звітний період, зокрема:
  1. забезпечення подальшого розвитку мережі в існуючих фінансових умовах;
  2. участь в міжнародних проектах, направлених на розвиток мережевої інфраструктури (EaPConnect, GN4-2);
  3. запровадження нових мережевих сервісів – eduGAIN, eduroam, Perfsonar, Cloud, Filesender (за підтримки проекту EaPConnect);
    
 4. Затвердити концепцію розвитку мережі УРАН на 2018 р., якою передбачити:
  1. розвивати надалі волоконно-оптичну мережеву інфраструктуру в містах України;
  2. модернізувати окремі сегменти мережі до 10 Гбіт/с;
  3. здійснити заходи з підвищення надійності та стабільності мережевих сервісів, впровадити резервні підключення користувачів до мережі, поліпшити надійність електроживлення вузлів мережі;
  4. продовжити участь у міжнародному проекті EaPConnect в координації з науково-освітніми мережами Білорусі, Молдови, Грузії, Вірменії та Азербайджану;
  5. залучити заплановані в бюджеті проекту EaPconnect кошти для сервісу El-journals та забезпечити онлайн доступ дослідницьких університетів та наукових закладів України до ліцензійних електронних публікацій;
  6. звернутись до керівників університетів та наукових закладів з пропозицією участі в проекті El-journals на умовах співфінансування.
    
 5. Затвердити склад Ради Асоціації та Технічного комітету:

Рада Асоціації

1.

Ю. І. Якименко
Голова Ради

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Київ

2.

В. В. Семенець
Заступник Голови Ради

Харківський національний університет радіоелектроніки

Харків

3. О. О. Труш Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» Харків

4.

Ю. В. Бойко

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Київ

5.

Д. В. Федасюк

Національний університет «Львівська політехніка»

Львів

6.

О. О. Азюковський

Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

Дніпро

7.

В. А. Каптур

Одеська національна академія зв'язку ім. О.С.Попова

Одеса

8.

Є. О. Башков

Донецький національний технічний університет

Покровськ (Красноармійськ)

9.

С. П. Сироцинський

Національний авіаційний університет

Київ

10.

В. І. Тимофєєв
Секретар Ради

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Київ

Технічний комітет

1.

Є. В. Преображенський
Голова Технічного комітету

Керівник відділу адміністрування мережі «УРАН»

Київ

2.

В. В. Шкарупін

Керівник відділу міжнародних зв'язків

Київ

3.

В. П. Щетінін

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Харків

4.

М. В. Малахов

Національний університет «Львівська політехніка»

Львів

5.

А. Є. Савчук

Запорізький національний технічний університет

Запоріжжя

6.

А. Г. Снітко

ТОВ «Поларіс-2006»

Полтава

7.

Я. С. Боневич

ТОВ «НТЦ Інтернет-Сервіс»

Хмельницький