Загальні Збори Асоціації УРАН 27.04.2017

Витяг з протоколу №11

1. Про обрання Голови та Секретаря Зборів.

УХВАЛИЛИ:
Обрати Головою Зборів Голову Ради Асоціації Ю. І. Якименка, Секретарем Зборів - члена Ради Асоціації В. І. Тимофеєва (НТУУ "Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського").

2. Про затвердження порядку денного Зборів.

УХВАЛИЛИ:
Затвердити порядок денний:

 1. Ю. І. Якименко, голова Ради Асоціації УРАН. Вступне слово.
 2. В. Г. Галаган, виконавчий директор Асоціації. Звіт про діяльність Асоціації УРАН в 2016 р. (файл .pdf, 327 k).
 3. С. В. Малишева, головний бухгалтер Асоціації. Консолідований фінансовий звіт Асоціації УРАН, ДП «Мережевий оператор УРАН», ТОВ «Видавнича служба УРАН» та ТОВ «ЕВЕРУМ» за 2016 р. (файл .pdf, 248 k).
 4. М. Р. Домбругов, консорціум e-VERUM. Проект ТОРНАДО – пільгова передплата на наукометричні бази Web of Science.
 5. В. Г. Галаган, виконавчий директор Асоціації. Сервіси мережі УРАН для освіти і науки (файл .pdf, 651 k).
 6. Загальна дискусія. Обговорення і прийняття постанови.
3. Про затвердження постанови Загальних зборів.

УХВАЛИЛИ:
Затвердити постанову Загальних зборів (додається).

Голова Загальних зборів Ю. І. Якименко
Секретар Загальних зборів В. І. Тимофеєв

 

Постанова

 1. Затвердити звіт Асоціації за 2016 р.
   
 2. Затвердити консолідований фінансовий звіт за 2016 р.
   
 3. Підтримати діяльність Асоціації та її дирекції за звітний період, зокрема:
  1. схвалити зусилля Асоціації по забезпеченню подальшого розвитку мережі в складних фінансових умовах;
  2. схвалити участь в міжнародних проектах, направлених на розвиток мережевої інфраструктури та сервісів GN4-1, GN4-2, EaPConnect;
  3. схвалити розвиток нових мережевих сервісів, запроваджених в рамках проекту GN4-1:
  4. схвалити діяльність в запровадженні інформаційних сервісів:
   • доступ до наукометричних баз Web of Science,
   • проект "Наукова періодика України",
   • ведення Регіонального реєстру DOI регіону Україна;
  5. підтримати плани по впровадженню нових мережевих та інформаційних сервісів:
   • EL-journals,
   • SDN,
   • Digitize,
   • NFV service,
   • Testbed service;
     
 4. Підтримати плани Асоціації УРАН по розвитку мережі та сервісів УРАН на 2017 – 2020 направлені на:
  1. подальший розвиток волоконно-оптичної мережевої інфраструктури та підключення нових користувачів;
  2. підвищення надійності та стабільності функціонування мережі (заплановані проекти URAN security, URAN reliability);
  3. виконання і впровадження результатів проекту Євросоюзу EaPConnect в координації з науково-освітніми мережами західної Європи та країн Європейського партнерства;
  4. залучення коштів, запланованих в бюджеті проекту EaPconnect, для сервісу EL-journals та забезпечення онлайн доступу університетів та наукових закладів України до ліцензійних електронних публікацій.
    
 5. Звернутись до керівників університетів та наукових закладів з пропозицією участі в проекті EL-journals на умовах співфінансування проекту, а також до МОН та НАН України з проханням підтримати проект EL-journals організаційно і фінансово.