Позачергові збори Асоціації УРАН 24.10.2016

Витяг з протоколу №10

З метою приведення установчих документів Асоціації до відповідності пункту 133.4 статті 133 Податкового кодексу України, доповненої цим пунктом згідно із Законом № 652-VIII від 17.07.2015 із змінами, внесеними згідно із Законом № 909-VIII від 24.12.2015, внести зміни до Установчого договору Асоціації і викласти його у вигляді нової редакції Статуту Асоціації.

Затвердити нову редакцію Статуту Асоціації з такими змінами і доповненнями:

  1. В подальшому установчий документ Асоціації іменувати Статутом, для чого в його тексті слова "Установчий договір" в усіх відмінках замінити словом "Статут" у відповідному відмінку.
  2. Виключити із Статуту пункти і підпункти 2.3.1, 2.4.12, 6.7, 7.4.3, 13.2, 13.3, 13.5 та статтю 15.
  3. Викласти в новій редакції пункти і підпункти 1.1, 6.2.1, 13.1, 13.4, 14.9 та назву статті 6.
  4. Доповнити Статут новими пунктами і підпунктами 6.9, 6.9.1, 6.10, 6.11.

Голова зборів Ю. І. Якименко

Секретар зборів М. Р. Домбругов