Загальні Збори Асоціації УРАН 21.04.2016

Витяг з протоколу №9

1. Про обрання Голови та Секретаря Зборів.

УХВАЛИЛИ:
Обрати Головою Зборів члена Ради Асоціації В. І. Тимофеєва (НТУУ "Київський політехнічний інститут"), Секретарем Зборів - В. А. Каптура (Одеська національна академія зв'язку ім. О. С. Попова).

2. Про затвердження порядку денного Зборів.

УХВАЛИЛИ:
Затвердити порядок денний:

 1. Довибори керівних органів Асоціації.
 2. Реєстрація нових членів Асоціації.
 3. М. Р. Домбругов, виконавчий директор Асоціації. Звіт про діяльність Асоціації УРАН в 2013-15 рр. (файл .pdf, 1.0 M).
 4. С. В. Малишева, головний бухгалтер Асоціації. Фінансовий звіт про діяльність Асоціації УРАН в 2013-15 рр. (файл .pdf, 222 k).
 5. В. Г. Галаган, технічний директор Асоціації. Розвиток мережі та участь УРАН в міжнародних та національних проектах (файл .pdf, 775 k).
 6. Д. В. Соловяненко, директор ТОВ “Видавнича служба УРАН”. Діяльність ТОВ “Видавнича служба УРАН” у 2014-2015 рр.(файл .pdf, 618 k).
  Проект ТОРНАДО – пільгова передплата на наукометричні бази Thomson Reuters Web of Science.
 7. Запрошений доповідач:
  О. М. Сябренко
  , Thomson Reuters. Платформа Thomson Reuters Web of Science для управління університетською наукою (файл .pdf, 2.1 M).
 8. Загальна дискусія. Обговорення і прийняття постанови.
3. Про зміну персонального складу керівних органів Асоціації.

УХВАЛИЛИ:

 1. Вивести зі складу Ради Асоціації П. І. Пілова та Б. М. Копитчука.
 2. Ввести до складу Ради Асоціації О. О. Азюковського (Національний гірничий університет) та Г. С. Хрипунова (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»).
 3. Вивести зі складу Ревізійної комісії І. В. Панасюка та В. Г. Шайду.
 4. Ввести до складу Ревізійної комісії М. М. Климаша (Національний університет "Львівська політехніка") і призначити його Головою комісії.
 5. Ввести до складу Дирекції Асоціації В. В. Шкарупіна (директора Благодійної організації «Фонд Української науково-освітньої телекомунікаційної мережі «УРАН») та Д. В. Соловяненка (директора ТОВ «Видавнича служба УРАН»)
4. Про затвердження постанови Загальних зборів.

УХВАЛИЛИ:
Затвердити постанову Загальних зборів (додається).

Голова Загальних зборів В. І. Тимофеєв
Секретар Загальних зборів В. А. Каптур

 

Постанова

 1. Затвердити звіт Асоціації за 2013-15 р.
 2. Схвалити діяльність Асоціації та її дирекції за звітний період, зокрема:
 1. забезпечення подальшого розвитку мережі в складних фінансових умовах;
 2. участь в міжнародних проектах, направлених на розвиток мережевої інфраструктури (EaPConnect);
 3. запровадження нових мережевих сервісів – eduGAIN, федерації ПЕАНО www.peano.uran.ua, eduroam (в рамках проекту GÉANT4), нової системи відеоконфекренцій BigBlueButton https://webclass.uran.ua;
 4. запровадження нових інформаційних сервісів в складі консорціуму e-VERUM (проект ТОРНАДО).
 1. Затвердити концепцію розвитку мережі УРАН на 2016-2017 рр., якою передбачити:
 1. подальший розвиток волоконно-оптичної мережевої інфраструктури в містах України;
 2. модернізацію окремих сегментів мережі до 10 Гбіт/с;
 3. заходи з підвищення надійності та стабільності мережевих сервісів, впровадження резервних підключень користувачів до мережі, поліпшення надійності електроживлення вузлів мережі;
 4. участь у міжнародному проекті EaPConnect в координації з науково-освітніми мережами Білорусії, Молдови, Грузії, Вірменії та Азербайджану.
 5. залучення коштів міжнародних грантів для запровадження розвитку інформаційних сервісів, зокрема для придбання ліцензій доступу до електронних інформаційних наукових ресурсів Західної Європи та США. Звернутись до МОН та голів регіональних Рад ректорів з пропозицією софінансувати такі проекти.