Загальні Збори Асоціації УРАН 23.04.2013

Витяг з протоколу №8

1. Про обрання Голови та Секретаря Зборів.

УХВАЛИЛИ:
Обрати Головою Зборів члена Ради Асоціації В.І.Тимофеєва (НТУУ "Київський політехнічний інститут"), Секретарем Зборів - члена Ревізійної комісії Т.В.Бабенко (Національний гірничий університет, Дніпропетровськ).

2. Про затвердження порядку денного Зборів.

УХВАЛИЛИ:
Затвердити порядок денний:

 1. Довибори Ради Асоціації.
 2. Реєстрація нових членів Асоціації.
 3. М. Р. Домбругов, виконавчий директор Асоціації. Звіт про діяльність Асоціації УРАН в 2012 р. (файл .pdf, 674 k).
 4. С. В. Малишева, головний бухгалтер Асоціації. Фінансовий звіт про діяльність Асоціації УРАН в 2012 р. (файл .pdf, 143 k).
 5. В. Г. Галаган, технічний директор Асоціації. Плани розвитку мережі УРАН на 2013 – 2014 р. та її участі в проекті TEPID - Towards Eastern Partnership сountries e-Infrastructures Development (файл .pdf, 640 k).
 6. Д. В. Соловяненко, керівник проекту. Цифрова ідентифікація DOI: нова служба УРАН для університетів та наукових установ України (файл .pdf, 5.2 M).
 7. Загальна дискусія. Обговорення і прийняття постанови.
3. Про зміну персонального складу Ради Асоціації.

УХВАЛИЛИ:
Вивести зі складу Ради Е. Л. Клепця.
Ввести до складу Ради В. Г. Артамонова (Держінформнауки, за згодою).

4. Про затвердження постанови Загальних зборів.

УХВАЛИЛИ:
Затвердити постанову Загальних зборів (додається).

Голова Загальних зборів В. І. Тимофеєв.

Секретар Загальних зборів
Т. В. Бабенко.

 

Постанова

 1. Затвердити звіт Асоціації за 2012 р.
 2. Схвалити діяльність Асоціації та її дирекції за звітний період.
 3. Затвердити концепцію розвитку мережі УРАН на 2013-2014 рр., якою передбачити:
 1. подальший розвиток волоконно-оптичної мережевої інфраструктури в містах України;
 2. модернізацію сегментів мережі до 10 Гбіт/с;
 3. заходи з підвищення надійності та стабільності електроживлення вузлів мережі;
 4. впровадження додаткових сервісів, зокрема українського регіонального DOI агентства;
 5. участь у міжнародному проекті TEPID в координації з науково-освітніми мережами Білорусії, Молдови, Грузії, Вірменії та Азербайджану.
 1. Повторно звернутись до Міністерства освіти і науки України та Державного агентствта з питань науки, інновацій та інформатизації з проханням фінансової підтримки для придбання ліцензій доступу до електронних інформаційних наукових ресурсів Західної Європи та країн СНД. Звернутись до голів регіональних Рад ректорів з пропозицією підтримати такі звернення.