Загальні Збори Асоціації УРАН 19.04.2011

Витяг з протоколу №6

1. Про обрання Голови та Секретаря Зборів.

УХВАЛИЛИ:
Обрати Головою Зборів представника НТУУ КПІ Тимофєєва В. І., Секретарем Зборів представника Херсонського НТУ Мельниченка О. М.

2. Про затвердження порядку денного Зборів.

УХВАЛИЛИ:
Затвердити порядок денний:

 1. М. Р. Домбругов, виконавчий директор Асоціації. Звіт про діяльність Асоціації УРАН в 2010 р. (файл .pdf, 708 k).
 2. С. В. Малишева, головний бухгалтер Асоціації. Фінансовий звіт про діяльність Асоціації УРАН в 2010 р. (файл .pdf, 76 k).
 3. В. Г. Галаган, технічний директор Асоціації. Впровадження телекомунікаційних та інформаційних сервісів в мережі УРАН в 2011-2012 рр. (файл .pdf, 254 k).
 4. Довибори Ради Асоціації.
 5. Реєстрація нових членів Асоціації.
 6. Загальна дискусія. Обговорення і прийняття постанови.
3. Про зміни кількісного та персонального складу Ради Асоціації.

УХВАЛИЛИ:
Затвердити Раду Асоціації в кількості 12 осіб.
Вивести зі складу Ради М. М. Бурлая, А. І. Семенченка, А. М. Довгого.
Ввести до складу Ради представника Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України та представника Державної служби зв`язку України за відповідними окремими поданнями (за згодою).

4. Про затвердження постанови Загальних зборів.

УХВАЛИЛИ:
Затвердити постанову Загальних зборів (додається).

Голова Загальних зборів Тимофєєв В. І.

Секретар Загальних зборів Мельниченко О. М.

 

Постанова

 1. Затвердити звіт Асоціації за 2010 р.
 2. Схвалити діяльність дирекції Асоціації.
 3. Схвалити діяльність Асоціації, що направлена на:
 1. розвиток волоконно-оптичної мережевої інфраструктури в містах України;
 2. виконання міжнародних проектів, зокрема, взаємоз’єднання з пан-Європейською науково-освітньою мережею GEANT;
 3. організацію доступу до електронних наукових публікацій;
 4. участь у GRID-проектах.
 1. Затвердити концепцію розвитку мережі УРАН на 2010-2011 рр., якою передбачається:
 1. подальший розвиток волоконно-оптичної мережевої інфраструктури в містах України;
 2. залучення інформаційних ресурсів від видавців електронних наукових публікацій;
 3. організація додаткових сервісів в мережі УРАН, зокрема сервер персональних віртуальних кабінетів, організація сервісів для хмарних обчислень.
 4. здійснення заходів для сприяння підвищення рейтингу членів Асоціації УРАН в системах оцінки інформаційних ресурсів, зокрема університетському рейтингу http://www.webometrics.info.
 1. Звернутись до Міністерства освіти і науки України та Державного комітету України з питань науково-технічного та інноваційного розвитку з проханням посилення фінансової підтримки для придбання ліцензій доступу до електронних інформаційних наукових ресурсів Західної Європи та країн СНД.