Загальні Збори Асоціації УРАН 7.04.2009

Витяг з протоколу №4

1. Про затвердження порядку денного Зборів.

УХВАЛИЛИ:
Затвердити порядок денний:

 1. М. Р. Домбругов, виконавчий директор Асоціації. Звіт про діяльність Асоціації УРАН в 2007-2008 рр. (файл .pdf, 2.4 M).
 2. С. В. Малишева, головний бухгалтер Асоціації. Фінансовий звіт про діяльність Асоціації УРАН в 2008 р. (файл .pdf, 72 k).
 3. В. Г. Галаган, технічний директор Асоціації. Плани розвитку мережі УРАН на 2009-2010 рр. (файл .pdf, 91 k).
 4. О. В. Кубічка, менеджер проекту BIBLIO.URAN. Попередні результати забезпечення доступу до електронних наукових видань за підтримки МОН України (файл .pdf, 1.0 M).
 5. Довибори Ревізійної комісії та Ради Асоціації.
 6. Реєстрація нових членів Асоціації.
 7. Загальна дискусія. Обговорення і прийняття постанови.
 8. Запрошений доповідач:
  В.Кург
  , компанія "Інком". Цифрові репозиторії ВНЗ та електронні читальні зали (файл .pdf, 1.2 M).
  Application Service Providing - рішення для освіти. Термінальні системи Sun (файл .pdf, 1.7 M).
2. Про вибори кількісного та персонального складу Ради Асоціації.

УХВАЛИЛИ:
Затвердити Раду Асоціації в кількості 12 осіб та в наступному складі:

 1. Ю.І.Якименко (НТУУ КПІ, Голова Ради),
 2. В.О. Кравець (НТУ ХПІ, заступник Голови),
 3. Ю.В. Бойко (КНУ ім. Шевченка),
 4. Б.М. Романишин (НУ "Львівська політехніка"),
 5. П.І. Пилов (НГУ, Дніпропетровськ),
 6. Б.М. Копитчук (ОНПУ),
 7. Є.О. Башков (ДонНТУ),
 8. М.М. Бурлай (Таврійський нац. ун-т, Сімферополь),
 9. М.І. Фузік (Національний авіаційний університет)
 10. А.І. Семенченко (Державний комітет інформатизації України)
 11. А.М. Довгий (Державна адміністрація зв'язку Мінтрасзв'язку України)
 12. В.І. Тимофеєв (НТУУ КПІ, Секретар Ради Асоціації).
3. Про вибори кількісного та персонального складу Ревізійної комісії.

УХВАЛИЛИ:
Затвердити Ревізійну комісію в кількості 3 осіб та в наступному складі:

 1. І.В. Панасюк (КНУТД, Голова комісії),
 2. Т.В. Бабенко (НГУ, Дніпропетровськ),
 3. В.Г. Шайда (ІБПМ НАН України, Севастополь).
4. Про затвердження постанови Загальних зборів.

УХВАЛИЛИ:
Затвердити постанову Загальних зборів (додається).

Голова Загальних зборів Якименко Ю. І.

Секретар Загальних зборів Тимофеєв В. І.

 

Постанова

 1. Затвердити звіт Асоціації за 2008 р.
 2. Схвалити діяльність дирекції Асоціації.
 3. Схвалити діяльність Асоціації, що направлена на:
 1. розвиток волоконно-оптичної мережевої інфраструктури в містах України;
 2. виконання міжнародних проектів, зокрема, взаємоз’єднання з пан-Європейською науково-освітньою мережею GEANT;
 3. організацію доступу до електронних наукових публікацій.
 1. Затвердити основні принципи укладання угод і договорів:
 1. при укладанні Угоди про спільну діяльність при побудові та експлуатації волоконно-оптичних сегментів Української науково-освітньої телекомунікаційної мережі «УРАН» вимагати від Користувача по завершенні робіт з підключення укладати з Асоціацією УРАН  Договір про надання телекомунікаційних та інформаційних послуг та сплачувати Асоціації УРАН обумовлену цим договором абонентську плату;
   
 2. при укладанні Договору про надання телекомунікаційних та інформаційних послуг передбачити мінімальний обсяг послуг для укладання такого договору, що відповідає щомісячній абонплаті:
 • при одному підключенні до мідного порту - 450...500 грн.
 • при одному підключенні до оптоволоконного порту:
  • для ВНЗ IV рівня акредитації - 1800...2000 грн.
  • для інших науково-освітніх організацій - 900...1000 грн.
 • при кількох підключеннях і організації VLAN між ними мінімальний обсяг послуг збільшується враховуючи тип порту, починаючи з 2-го підключення:
  • кожний додатковий мідний порт - додатково 450...500 грн.
  • кожний додатковий оптоволоконний порт - додатково 900...1000 грн.
 • при авторизації на VPN- або Proxy-сервері УРАН - 450...500 грн.

При зменшенні цін на послуги відповідно збільшувати обсяг послуг, утримуючи абонплату в зазначених межах.

 1. Затвердити концепцію розвитку мережі УРАН на 2009-2010 рр., якою передбачається:
 1. подальший розвиток волоконно-оптичної мережевої інфраструктури в містах України;
 2. модернізація взаємоз’єднання з пан-Європейською науково-освітньою мережею GEANT та Польською науково-освітньою мережею PIONIER та доведення смуги до 2 Гбіт/с;
 3. залучення інформаційних ресурсів від видавців електронних наукових публікацій;
 4. створення і розміщення в мережі власних інформаційних ресурсів ВНЗ;
 5. організація додаткових сервісів в мережі УРАН, зокрема ІР-телефонії, ІР-телебачення, розповсюдження програмного забезпеченення, багатоточковий сервер відеоконференцій для Користувачів мережі.