Мережа УРАН

Загальні відомості

Українська науково-освітня телекомунікаційна мережа УРАН (надалі – «Мережа УРАН») створена за рішенням Міністерства Освіти України та НАН України при підтримці університетів, інститутів Міністерства Освіти та НАН згідно зі Спільною Постановою Президії Національної Академії наук України і Колегії Міністерства освіти України від 20 червня 1997. В основу створення мережі покладено концепцією, ухвалену міжнародною нарадою «Комп'ютерна мережа закладів вищої освіти і науки України» за участю представників Наукового відділу НАТО (24-26 квітня 1997, м. Київ) та міжнародною конференцією «Комп’ютерні мережі в вищій освіті» (26-28 травня 1997, м. Київ). Проект став основою для розробки ряду Законів України, що стосуються концепції і завдань Національної програми інформатизації України групою експертів, залучених Верховною Радою України. Результатом цієї роботи стало включення в Національну програму завдання створення комп'ютерної мережі установ науки, освіти і культури України.

Головним призначенням мережі УРАН є забезпечення установ, організацій та фізичних осіб в сферах освіти, науки та культури України інформаційними послугами на основі Інтернет-технологій для реалізації професійних потреб та розвитку зазначених галузей. Такі послуги передбачають, зокрема, оперативний доступ до інформації, обмін нею, її розповсюдження, накопичення та обробку для проведення наукових досліджень, дистанційного навчання, використання методів телематики, функціонування електронних бібліотек, віртуальних лабораторій, проведення телеконференцій, реалізації дистанційних методів моніторингу, тощо.

Мережа УРАН будується за ієрархічним принципом: в кожному місті України, що є значним осередком наукової та освітньої діяльності, створюється регіональний вузол мережі на базі університету або наукової установи міста.

Функціями базової організації є

Базовою організацією Центрального вузла мережі УРАН є Державне Агентство України з питань науки, інновацій та інформатизації. Головний центр керування забезпечує основний інформаційний сервіс мережі та функціонування її бекбону і, крім того, функції регіонального вузла для користувачів Київського регіону.

Базовими організаціями Регіональних вузлів є:

Перші регіональні вузли в Києві, Харкові, Дніпропетровську, Донецьку, Одесі та Львові були створені протягом 1997-1998 рр.

Розбудова міських волоконно-оптичних сегментів здійснюється починаючи з 1997 року в рамках інфраструктурних грантів НАТО (NIG 971779 в 1997, NIG 975961 в 2000, NIG 978384 в 2001, NIG 981531 в 2004, NIG 983279 в 2008) і державного замовлення з боку Міністерства освіти і науки України.

Сьогодні мережа УРАН фізично об‘єднує понад 80 науково-дослідницьких та освітніх закладів (180 точок підключення) та експлуатує власні волоконно-оптичні мережі в 15 містах України загальною довжиною близько 230 км і міжнародну волоконно-оптичну лінію зв'язку довжиною 80 км Львів - державний українсько-польський кордон.