URAN Network

Zhytomyr

other cities

Zhytomyr map

  1. Inter-city communication node: branch office “Datagroup” - Peremogy St., 10
  2. Zhytomyr Serguey Koroliov Military Institut of National Aviation University - Miru Ave., 22