URAN Network

Poltava

other cities

Poltava map

 1. Inter-city communication node: branch office Datagroup - Avtobazivska St., 2/9
 2. Poltava Military Institute of Telecommunications Zinkivska St., 44
 3. Poltava University of Consumer's Cooperation Kovalya St., 3
 4. Poltava State Agrarian Academy Skovorody St., 1/3
 5. Poltava National V.Korolenko Pedagogical University (PNPU) Ostrogradskogo, 2
 6. Poltava National Yu.Kondratyuk Technical University (PNTU) Pershotravnevy Ave., 24
 7. Poltava State Law Academy - Pershotravnevy Ave., 14
 8. Ukrainian Medical Stomatological Academy Shevchenka St., 23
 9. PNTU, Center of Post-Graduate Studies Zhovtneva St., 42
 10. International Scientific and Technical University, Poltava Business Institute Sinna St., 7
 11. PNPU, hostels Monastyrska St., 7, Kozaka St., 3a, 5
 12. PNPU, hostel Kozaka St., 10