Українське відділення Світового Центру Даних

Ukrainian branch of World Data Centre


Українське відділення світового центру даних (далі за текстом "УВ СЦД") є структурним підрозділом Інституту прикладного системного аналізу Національного технічного університету Україні “КПІ” МОН України та НАН України. УВ СЦД створене з метою обробки, накопичення і збереження наукових даних, забезпечення доступу до них широкого кола освітян і науковців за рішенням Президії НАН України, МОН України та Геофізичного центру Російської Академії Наук від 3 квітня 2006 р. та у відповідності до угоди № 1 від 17 травня 2006 р. між Геофізичним Центром РАН і Інститутом прикладного системного аналізу.

Основні задачі Центру:

Основні функції Центру:

Детальніше див. www.wdc.org.ua.
Оновлено: 20.02.2008.