Український інститут інформаційних технологій в освіті
НТУУ "Київський політехнічний інститут"

Ukrainian Institute for Information Technologies in Education
of NTUU "Kiev Polytechnic Institute"


Український інститут інформаційних технологій в освіті НТУУ "КПІ" (УІІТО) створено на базі Українського центру дистанційної освіти НТУУ "КПІ" в листопаді 2004 року наказом Міністерства освіти і науки (МОН) України з метою ефективного впровадження інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в освіту.

Місія:

підвищення якості освіти, розширення доступу представників різних вікових груп та верств населення до освітніх ресурсів, створення умов для безперервного навчання впродовж усього життя за рахунок ефективного інтегрування ІКТ, в тому числі дистанційного навчання (ДН), в освітню сферу.

Напрями діяльності:

Міжнародна діяльність:

Спільні проекти:

Внутрішня діяльність:

Послуги:

Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників у межах спеціальності "Педагогіка вищої школи" за напрямами:

Модульна програма підготовки фахівців з дистанційного навчання:

Технічне забезпечення:

На базі УІІТО розгорнуто комп'ютерну систему підтримки навчання телекомунікаційними технологіями, що включає 8 серверів з Інтернет доступом забезпечених програмними платформами підтримки дистанційного навчання: IBM Lotus LearningSpace Forum, IBM Lotus LearningSpace 5.01, Moodle, NI LabView. На даний момент в системі зареєстровано більше 5000 студентів і викладачів університету та інших освітніх закладів України. Інтернет доступ до освітніх ресурсів УІІТО забезпечується через національну науково-освітню телекомунікаційну мережу УРАН.

Діяльність:

Протягом 2005-2007 років на базі УІІТО НТУУ"КПІ" виконано пілотний проект "Дистанційне навчання для підготовки бакалаврів за напрямом 7.0913 "Метрологія та вимірювальна техніка". У рамках пілотного проекту розроблено 23 дистанційних курси. Курси розміщені на web-сайті УІІТО. Вказані дистанційні курси включають лекційний матеріал, практичні заняття, лабораторні роботи, електронні засоби контролю (заліки, екзамени, атестації).

Кількість розроблених дистанційних курсів - 160. Кількість користувачів, які пройшли дистанційне навчання - 10 073, в тому числі які успішно пройшло дистанційний курс "Основи адміністрування Windows" - 3 500. Кількість науково-педагогічних працівників, які пройшли підвищення кваліфікації - 478, з отриманням сертифікатів - 15, з отримання свідоцтв про підвищення кваліфікації державного зразку - 270.

Детальніше див. http://udec.ntu-kpi.kiev.ua.
Оновлено: 13.05.2008.