Porta Optica Study

English version
Русская версия


Porta Optica Study (дослівно „дослідження „Оптичні двері”) – це проект, що виконувався протягом 2006-2007 рр., метою якого є підготовка розбудови високошвидкісної, волоконно-оптичної мережі для наукових та освітніх установ країн Східної Європи, Балтійського регіону та Південного Кавказу. Розширення академічних оптичних мереж - один з ключових аспектів побудови дослідницько-освітньої інфраструктури в країнах Європи та один з невід‘ємних елементів інтегрального розширення Європейського дослідницького простору. Проект Porta Optica Study спрямовує зусилля на подолання невідповідності у розвитку передових дослідницьких мереж, що найяскравіше проявляє себе у Східній Європі.

Основні завдання

Головною метою проекту Porta Optica Study є стимуляція та консолідація ініціатив для забезпечення успішного розвитку дослідницької мережі, що базуватиметься на технології „темного оптоволокна” в країнах Східної Європи, особливо в Арменії, Азербайджані, Білорусі, Естонії Грузії, Латвії, Литві, Молдові та Україні. З метою досягнення поставленої задачі рамках проекту передбачено:

Докладне дослідження Porta Optica розширить можливості дослідницьких та освітніх організацій Східної та Південно-Східної Європи. Основною ідеєю тут є визначення напрямків подальшого розширення академічних оптичних мереж, що може бути досягнуте за допомогою збільшення їхньої потужності та надання віртуально необмеженого доступу до пан-Європейської дослідницько-освітньої мережі GEANT2.

Таке розширення інфраструктури матиме значний вплив на залучення нових учасників до нових проектів, пов‘язаних з дослідженнями в галузях астрономії, ядерної фізики, фізики високих енергій, біохімії, метеорології тощо, які зазвичай використовують GRID-технології та потребують високошвидкісних каналів зв‘язку, що здатні передавати масиви даних, розміри яких можуть сягати сотень терабіт та вимагати складних обчислень та моделювання. Відповідна мережева інфраструктура також надасть можливість освітньої співпраці між університетами та місцевими школами, зокрема такої як сумісні семінари, програми дистанційного навчання, міжнародні наукові ярмарки тощо. Більш того, це дозволить студентам та науковцям країн-учасниць проекту ефективніше співпрацювати з провідними науковими центрами світу у різноманітних спільних дослідницьких заходах. Інфраструктура зв‘язку високої швидкості запропонує користувачам нові сучасні сервіси та стане вагомим внеском у розбудову інформаційного співтовариства у країнах Східної та Південно-східної Європи.

Результати проекту Porta Optica Study вплинуть більш як на 1400 наукових та 700 освітніх установ в дев‘яти цільових країнах, дадуть поштовх до поглиблення міжнародної дослідницької співпраці. В проекті Porta Optica Study беруть участь організації з 14 країн з Європейського Союзу так і з СНД. Проект доповнює та пов‘язує подібні існуючі ініціативи GEANT2, SEEFIRE та EUMEDCONNECT.

Детальніше див: www.porta-optica.org.
Оновлено: 20.02.2008.