Державна електронна бібліотека
з питань безпеки виробництва, охорони та гігієни праці


Створення Державної електронної бібліотеки з питань безпеки виробництва, охорони та гігієни праці (далі - Державної електронної бібліотеки) здійснено у відповідності із заходами з профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань на 2011-2012 роки Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, затверджених постановою правління Фонду від 20.07.2011 р. №39 та спрямовано на виконання завдань Державної цільової національно-культурної програми створення єдиної інформаційної бібліотечної системи "Бібліотека - XXI", затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2011 р. № 956 «Про затвердження Державної цільової національно-культурної програми створення єдиної інформаційної бібліотечної системи "Бібліотека - XXI"».

Метою проекту є підвищення рівня інформованості та доступності літератури у сфері безпеки виробництва, охорони та гігієни праці для підприємств, організацій та установ, забезпечення оперативного розповсюдження нормативно-правової, наукової, учбової, технічної, методичної літератури з питань безпеки виробництва, охорони та гігієни праці для фахівців, науковців, аспірантів, докторантів, студентів та громадян.

Державна електронна бібліотека з питань безпеки виробництва, охорони та гігієни праці має стати інтегрованим ресурсом національного масштабу, який побудовано за принципом відкритості партнерства. У проекті можуть брати участь будь-які наукові та освітні заклади, підприємства, видавництва та редакції, громадські організації та інші установи, або автори, які мають інформаційні ресурси, що відповідають профілю цієї бібліотеки. Партнерство базується на основі взаємних інтересів у створенні єдиного інформаційного ресурсу держави.

Державна електронна бібліотека містить наступні колекції електронних матеріалів:

тощо.

Державна електронна бібліотека включає:

тощо.

Бібліотека як відкритий ресурс постійно розвивається як у напрямку розширення тематичної структури, так і збагачення категорій представлених у ній документів

Одним з важливіших принципів побудови Державної електронної бібліотеки є захист авторських прав на інформаційні ресурси. У бібліотеці розміщуються тільки ті інформаційні ресурси, які не охороняються авторським правом, на які закінчився строк охорони авторського права, чи на оприлюднення яких надано відповідний дозвіл автором або особою, що володіє авторськими правами.

Державна електронна бібліотека забезпечує надійне зберігання інформаційних ресурсів. Завдяки розвинутим пошуковим технологіям та засобам каталогізації бібліотека надає можливість ефективно використовувати різноманітні колекції електронних документів (текст, графіка, аудіо, відео та інші), що доступні в зручному для користувача вигляді через глобальні мережі передачі даних.

Адреса Державної електронної бібліотеки – http://www.oplib.org.ua.
Оновлено: 22.06.2012.