Центр суперкомп'ютерних обчислень
НТУУ "Київський політехнічний інститут"

High Performance Computing Center
of NTUU "Kiev Polytechnic Institute"


Центр суперкомп'ютерних обчислень створений з метою розбудови інформаційної інфраструктури освіти і науки, реалізації положень Указу Президента України від 20 жовтня 2005 року №1497.2005 „Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій", завдань Державної цільової програми „ Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці на 2006-2010 роки" та на виконання відповідного розпорядження Кабінету Міністрів України № 301-р від 31 травня 2006 року.

Стратегічними проектами, що виконуються з використанням кластеру НТУУ "КПІ" є:

та ін.

Склад кластеру Центру суперкомп'ютерних обчислень:

  1. 84 обчислювальних вузлів Intel Xeon 5160 2х3.0 GHz, 4GB ОЗУ, 2х1Gigabit Ethernet в 1U виконанні;
  2. керуючий вузол Intel Xeon 5160 2х3.0 GHz, 4GB ОЗУ, 2х1Gigabit Ethernet, який виконує функції координації та управління обчислювальними вузлами;
  3. файлова система, що побудована з використанням високопродуктивної розподіленої Lustre FS;
  4. Система зберігання даних:
    4.1 на базі IPStore ~20 TB;
    4.2 система тривалого збереження даних ~24TB стрічкового сховища + 8TB дискового кешу;
  5. Сервер обробки даних Intel Itanium2 4x1.6 GHz, 32GB ОЗУ;
  6. Системна мережа на базі InfiniBand/Gigabit Ethernet.

Продуктивність кластеру становить 3130 GFLops.

Детальніше див. http://hpcc.org.ua.
Оновлено: 13.05.2008.