Загальні збори Асоціації користувачів Мережі UARDN
та нарада Технічного комітету Асоціації

27-28 лютого 1998

Київ

П’ятниця, 27 Лютого

10:00-10:30

Реєстрація учасників. 

10:30-13:00

Ранкове засідання - Загальні збори Асоціації

10:30-11:00

Відкриття зборів. Інформація щодо загального порядку фінансування робіт з боку НАТО, обсягу та ходу виконання робіт першої черги проекту. (Ю.І.Якименко)

11:00-11:30

Прийом нових членів до Асоціації

11:30-11:45

Перерва

11:45-12:15

Стан первинної мережі каналів об’єднання «Укртелеком» та цінова політика «Укртелекому» щодо бюджетних та небюджетних користувачів. (В.Г.Галаган)

12:15-13:00

Загальна дискусія щодо перспектив самоокупності мережі, порядку фінансування її діяльності та принципів сплати членських внесків користувачами мережі

13:00-14:00

Перерва

14:00-16:30

Денне засідання - Розширена нарада Технічного комітету

 

Питання до розробки «Правил роботи Мережі UARDN»:

14:00-14:30

Про можливість та доцільність використання єдиного адресного простору мережі та побудову єдиних автономної системи та Local Internet Registry (LIR)

14:30-14:45

Про принципи технічного керування маршрутизаторами та серверами на регіональних вузлах

14:45-15:00

Про можливість обслуговування регіональними центрами комерційних абонентів шляхом використання альтернативних (не-UARDN) каналів

15:00-15:15

про організацію паритетних каналів з іншими (в т. ч. комерційними) провайдерами

15:15-15:30

Перерва

15:30-16:00

Про можливість використання додаткових сум на оплату каналів (в розмірі 20-30 тис. доларів США) протягом виконання першої черги проекту за рахунок перенесення закупівлі частини обладнання на другу чергу

16:00-16:30

Про рекомендації щодо розмірів та пропорцій членських внесків абонентів мережі

16:30-17:00

Перерва

17:00-18:00

Вечірнє засідання - Збори координаційної ради

17:00-17:15

Про розповсюдження інформації щодо ходу виконання робіт по проекту

17:15-17:45

Обговорення рекомендацій Технічного комітету щодо «Правил роботи в Мережі UARDN» та щодо змін в статуті Асоціації

17:45-18:00

Закриття зборів (Ю.І.Якименко.)

Субота, 28 Лютого

10:00-13:00

Ранкове засідання - Нарада Технічного комітету спільно з технічним експертами

 

Уточнення специфікації поставки CISCO-маршрутизаторів

10:00-10:15

Пропозиції щодо використання портів маршрутизатора Центрального вузла та канальної інфраструктури в Києві

 

Доповіді представників регіональних центрів щодо передбачуваного розподілу портів CISCO-маршрутизаторів та пропозиції щодо їх комплектації

10:20-10:25

представник Дніпропетровська

10:25-10:30

представник Донецька

10:30-10:40

представник Львова

10:40-10:50

представник Одеси

10:50-11:00

представник Харкова

11:00-11:30

загальне обговорення

11:30-11:45

Перерва

11:45-12:15

Обговорення пропозицій по використанню модемів та допоміжного обладнання (кабелі, трансивери, switches, HUBs тощо)

12:15-13:00

Розробка та затвердження остаточної спеціфікації на CISCO-маршрутизатори та пов’язане з ними допоміжне обладнання

13:00-14:00

Перерва

14:00-16:00

Денне засідання - Нарада Технічного комітету спільно з технічним експертами

 

Обговорення потреб мережі в сервісах та серверних потужностях

14:00-15:00

Обговорення заявки в RIPE на виділення адресного простору, його можливого розподілу та загальних засад маршрутизації в мережі

15:00-16:00

Пропозиції щодо стратегії використання технологічних серверів у мережі (В.О.Яковенко)

Протокол №2
Засідання Загальних зборів Асоціації користувачів Мережі UARDN

Присутні:

від м. Києва:

 1. Якименко Юрій Іванович - Перший проректор, НТУУ “КПІ”;
 2. Тимофєєв Володимир Іванович - заступник Першого проректора НТУУ “КПІ”;
 3. Галаган Володимир Григорович - технічний директор КТЦ, НТУУ “КПІ”;
 4. Домбругов Михайло Ремович - НТУУ “КПІ”, доцент кафедри мікроелектроніки;
 5. Гуржій Андрій Миколайович - заступник завідуючого відділом освіти Кабінету Міністрів України;
 6. Задорожна Наталія Тимофіївна - нач. відділу інституту змісту та методiв навчання Міносвіти України;
 7. Войтер Анатолій Петрович - інститут ядерніх досліджень НАНУ, зав. відділом;
 8. Бунін Сергій Георгійович - Інститут космічних досліджень, зав. відділом;
 9. Самойлов Микола Павлович - Інститут фізики НАНУ;
 10. Жарких Юрій Серафимович - Київський університет ім. Т.Шевченка;
 11. Дерій Валерій Йосипович - Київський університет ім. Т.Шевченка;
 12. Гриценко Володимир Ілліч - Міжнародний науково-учбовий центр ЮНЕСКО інформаційних технологій та систем, директор;
 13. Гладун Анатолій Ясонович - Міжнародний науково-учбовий центр ЮНЕСКО інформаційних технологій та систем, с.н.с;
 14. Цибенко Юрій Всеволодович - МННЦ ЮНЕСКО Інформаційних технологій та систем ЮНЕСКО/МПІ;
 15. Яковенко Володимир Олександрович - НТУУ “КПІ”, КТЦ, інженер;
 16. Шабеко Дмитро Олександрович - “Ньюбридж Систем Інтег”, технічна сторона організації каналів зв язку Укртелекому;
 17. Чекмарьов Анатолій Олексійович - Національна бібліотека України ім. В.Н.Вернадського, заст. директора по науковій роботі;
 18. Костенко Леонід Нестерович - Національна бібліотека України ім. В.Н. Вернадського, зав. відділом;
 19. Березин Борис Олександрович - Інститут проблем реєстрації інформації НАНУ, заст. начальника ЦКІ

від м. Дніпропетровська:

 1. Кузнєцов Георгій Віталійович - Національна гірнича академія України, зав. кафедрою єлектронної обчислювальної техніки, науковий керівник Інформаційного комп'ютерного комплексу;
 2. Святошенко Володимир Олександрович - Національна гірнича академія України, зав. лабораторією глобальних мереж;
 3. Кручинін Олександр Володимирович - Національна гірнича академія України, Інформаційнй комп'ютерний комплекс, головний інженер проекту;
 4. Бабенко Тетяна Василівна - Національна гірнича академія України, директор Інформаційного комп'ютерного комплексу;

від м. Одеси:

 1. Ямпольський Юрій Стефанович - Одеський політехнічний університет, проректор по учбовій роботі;
 2. Чечельницький Віктор Якович - Одеський політехнічний університет, зав. лаб. комп'ютерно-коммунікаційних технологій;

від м. Харкова:

 1. Кравець Валерій Олексійович - Харківський державний політехнічний університет, проректор;
 2. Щетинін Віктор Павлович - Харківський державний політехнічний університет, нач. ЦНІТ;
 3. Михайлов Валерій Олексіцович - ННЦ ХФТІ, заст. генерального директора;
 4. Косинов Валерій Іванович - ННЦ ХФТІ, нач. відділу телекомунікації;

від м. Тернополя:

 1. Саченко Анатолій Олексійович - Тернопільська академія народного господарства, директор інституту комп'ютерних технологій;
 2. Возняк Сергій Іванович - Тернопільська академія народного господарства, техн. експерт;

від м. Вінниці:

 1. Месюра Володимир Іванович - Вінницький державний технічний університет;
 2. Грабко Володимир Віталійович - Вінницький державний технічний університет, заст. проректора з наукової роботи;

від м. Запоріжжя:

 1. Давидовський Володимир Михайлович - Запорізький державний університет;
 2. Єрмолаєв Вадим Анатолійович - Запорізький державний університет;

від м. Донецька:

 1. Анопрієнко Олександр Якович - Донецький Державний технічний університет, заст. директора Інституту міжнародного співробітництва.

від м. Львова:

 1. Павликевич Адріян Маркіянович - Державний університет “Львівська політехніка”;
Порядок денний:
 1. Інформація щодо загального порядку фінансування робіт з боку НАТО, обсягу та ходу виконання робіт першої черги проекту. (Ю.І.Якименко.)
 2. Прийом нових членів до Асоціації.
 3. Про стан первинної мережі каналів об’єднання “Укртелеком” та цінову політику “Укртелекому” щодо бюджетних та небюджетних користувачів. (В.Г.Галаган.)
 4. Загальна дискусія щодо перспектив самоокупності мережі, порядку фінансування її діяльності та принципів сплати членських внесків користувачами мережі.
 5. Розробки принципів керування мережею.
Рішення:

§1. Процедура прийняття рішень

§1.1. Фізичними особами, що приймають участь у голосуванні на Загальних зборах Асоціації “УРАН”, є

 • члени Координаційної ради;
 • члени Технічного комітету;
 • представники від організацій, не представлених ні в Координаційній раді, ні в Технічному комітеті - по одній фізичній особі від кожної юридичної особи.

§1.2. Рішення приймається шляхом відкритого голосування фізичних осіб, що приймають участь у голосуванні, простою більшостю голосів.

§2. Офіційна назва мережі

Для телекомунікацiйної мережі закладів освіти і науки з виходом у Internet подалі використовувати назву:

 • Англійською мовою: Ukrainian Research and Academic Network (URAN)
 • Українською мовою: Українська науково-освітня мережа “УРАН”

§3. Нові члени Асоціації “УРАН”

До Асоціації “УРАН” приймаються:

 • Національна бібліотека ім. Вернадського НАНУ
 • Національний університет ім. Шевченка (м.Київ)
 • Інститут ядерних досліджень НАНУ (м.Київ)
 • Інститут фізики напівпровідників НАНУ (м.Київ)
 • ННЦ “Харківський фізико-технічний інститут”
 • Запорізький державний університет
 • Тернопільська академія Народного господарства
 • Вінницький державний технічний університет

§4. Користувачі мережі “УРАН"

§4.1. Користувачами мережі “УРАН” можуть бути як бюджетні, так і комерційні юридичні особи - заклади освіти та науки.

 1. Зважаючи на те, що Кабінет Міністрів України затвердив для бюджетних установ пільгові тарифи на канали передачі даних що надаються об’єднанням “Укртелеком”, повний сервіс мережі “УРАН” (в тому числі вихід в Internet) надається лише бюджетним користувачам, тобто бюджетним установам, або таким, що мають право на зазначені пільги. Кожний з бюджетних користувачів надає довідку з відповідних державних фінансових органів, що підтверджує його право на зазначені пільги. Бюджетні користувачі оплачують послуги мережі “УРАН” згідно з загальними тарифами, що затверджуються Асоціацією.
 2. Комерційні користувачі мають право на використання лише локальних ресурсів мережі “УРАН” (зокрема, баз даних, довідкових систем тощо). При наданні їм послуг не можуть використовуватися канали, експлуатація яких відбувається за пільговими тарифами. Надання таких послуг регулюється окремими тарифами та угодами.

§5. Оператори вузлів мережі “УРАН”

§5.1. Асоціація “УРАН” засновує на території України Центральний вузол в Києві та Регіональні вузли (РВ) мережі “УРАН”. Функції операторів вузлів доручаються:

Центрального вузла:

Центру Європейської Інтеграції на базі НТУУ “Київський політехнічний інститут

Донецького РВ:

(назва відповідної організації) на базі Донецького державного технічного університету

Одеського РВ:

(назва відповідної організації) на базі Одеського державного політехнічного університету

Дніпропетровського РВ:

(назва відповідної організації) на базі Національної Гірничої Академії України

Харківського РВ:

(назва відповідної організації) на базі Харківського державного політехнічного університету

Львівського РВ:

(назва відповідної організації) на базі Державного університету “Львівська політехніка”

§5.2. Організації-користувачі сплачують організаціям-операторам вузлів на підставі двохсторонніх угод відповідну плату за послуги: що складається з одноразової плати за підключення та щомісячної абонентської плати за послуги, розміри яких регулюються загальними або окремими тарифами, зазначеними в §§ 4.1 та 4.2.

§ 5.3. Фінансові відношення між організаціями-операторами вузлів регулюються окремими двох- або багатосторонніми угодами.

§ 5.4. Організації-оператори вузлів є комерційними користувачами мережі “УРАН” з правом безкоштовного використання локальних ресурсів мережі “УРАН”.

§6. Кошти для першочергових витрат по проекту “UARDN-1"

Для першочергових витрат по проекту побудови мережі “УРАН” за грантом НАТО організації-користувачі, на базі яких створюються Центральний та Регіональні вузли, сплачують авансом плату за підключення та абонентську плату за послуги, що будуть їм надані протягом перших трьох місяців роботи мережі “УРАН”.

Зазначені кошти витрачаються на оплату першочергових витрат, що не фінансуються за рахунок гранту НАТО:

 • митні процедури при отриманні обладнання;
 • транспортно-експедиційні послуги по перевезенню обладнання не місця експлуатації;
 • обладнання приміщень Центрального та Регіональних вузлів засобами пасивної безпеки (грати, бронедвері тощо), охоронної та протипожежної ситгналізацій;
 • придбання допоміжного обладнання для створення вузлів (стійки для обладнання, дріт, розетки тощо);
 • реєстрація IP-адрес для мережі “УРАН”;
 • оплата праці технічного персоналу вузлів

і т.ін.

§7. Технічне керування мережею “УРАН”

§ 7.1. Мережа “УРАН” представлена адресним простором локальної Інтернат-реєстрації (Local Internet Registry, LIR) “УРАН” і є єдиною автономною системою (AS). При підключенні користувача до мережі “УРАН” йому, як правило, виділяється новий адресний простір, за винятком випадку, коли новий користувач володіє власним незалежним від провайдера (provider independent, PI) адресним простором не меншим за /22 (4 суміжних класа “С”, 1024 адреси).

§ 7.2. Для потреб мережі “УРАН” запроваджується реєстрація мережевих доменів другого рівня uran.net, який використовується для технологічних потреб мережі “УРАН”, та edu.ua, в якому реєструються користувачі - заклади освіти та науки будь-яких мереж.

§ 7.3. У випадку, коли організація-оператор вузла здійснює провайдерські послуги стороннім комерційним користувачам, вона забезпечує розподіл каналів за схемою:

§ 7.4. Адміністрування всіх роутерів та технологічних серверів мережі “УРАН” є предметом відповідальності головного мережевого адміністратора та здійснюється лише ним, або особами, яким він персонально делегує права доступу на роутерах та технологічних серверах. Головний мережевий адміністратор є співробітником Центра Європейської Інтеграції і проживає в Києві.

Голова Загальних зборів Асоціації “УРАН”,
Голова Координаційної ради Ю. І. Якименко

Вчений секретар Технічного комітету М. Р. Домбругов

Київ, 27 лютого 1998 р.