Установчі збори Асоціації користувачів Української науково-освітньої телекомунікаційної мережі «УРАН» 06.04.2006, м.Київ

Витяг з протоколу №1

1. Про обрання Голови та Секретаря Зборів.

УХВАЛИЛИ:
Обрати Головою Зборів представника НТУУ КПІ Якименка Ю.І., Секретарем Зборів представника НТУУ КПІ Тимофеєва В.І.

2. Про створення Асоціації користувачів Української науково-освітньої телекомунікаційної мережі «УРАН».

УХВАЛИЛИ:
Створити Асоціацію користувачів Української науково-освітньої телекомунікаційної мережі «УРАН», яка буде добровільною неприбутковою організацією, яка буде об'єднувати наукові, освітні та інші установи, підприємства й організації незалежно від форм власності, які в своїй діяльності використовують та сприяють розвитку мережевих інформаційних технологій для підвищення рівня освіти і науки.

3. Про розгляд та затвердження Установчого договору Асоціації.

УХВАЛИЛИ:
Затвердити проект Установчого договору Асоціації користувачів Української науково-освітньої телекомунікаційної мережі «УРАН».

4. Про вибори кількісного та персонального складу Ради Асоціації.

УХВАЛИЛИ:
Затвердити Раду Асоціації в кількості 11 осіб та в наступному складі:

 1. Ю.І.Якименко (НТУУ КПІ, Голова Ради),
 2. В.О.Кравець (НТУ ХПІ, заступник Голови),
 3. Ю.С.Жарких (КНУ ім. Шевченка),
 4. Б.М. Романишин (НУ "Львівська політехніка"),
 5. П.І.Пилов (НГУ, Дніпропетровськ),
 6. Б.М.Копитчук (ОНПУ),
 7. Є.О.Башков (ДонНТУ),
 8. М.М.Бурлай (Таврійський нац. ун-т, Сімферополь),
 9. М. С. Кулик (Національний авіаційний університет)
 10. Є. В. Бєляєв (Міністерство транспорту та зв'язку України)
 11. В.І. Тимофеєв (НТУУ КПІ, Секретар Ради Асоціації).
5. Про призначення уповноваженої особи для проведення всіх необхідних дій для погодження з державними органами створення Асоціації та державної реєстрації Асоціації.

УХВАЛИЛИ:
Доручити Голові Ради Асоціації Якименку Ю.І. погодити з необхідними державними органами створення Асоціації та провести державну реєстрацію Асоціації, для чого надати йому всі необхідні повноваження.


Голова Установчих зборів Якименко Ю. І.

Секретар Установчих зборів Тимофеєв В. І.